Zbog radova na području bolnice Sušak i Kampusa uvodi se privremena regulacija prometa

Autor: Marina Pauletić 01.12.2023

trasa_obilazno_vodenje_prometa

Mole se sudionici prometa za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije i korištenje navedenih obilaznih pravaca.

Rijeka - Od 7. prosinca zbog radova koji se odvijaju u sklopu EU projekata “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” i „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te radova na izgradnji kružnog raskrižja ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića, zatvara se za promet ulica Tome Strižića i uvodi se privremena preregulacija prometa na širem području.

Zbog obima zajedničkih radova koji uključuju uzdužne prekope za instalacije i sanaciju kolnika od 7. prosinca ulica Tome Strižića na dijelu od raskrižja sa Ulicom Vjekoslava Dukića do raskrižja sa Ulicom Kačjak zatvara za sav promet, osim za vozila gradilišta i povremeno za potrebe stanara.

Privremena preregulacija prometa odvijat će se sljedećim trasama:

• Smjer Gornja Vežica, Draga – Bolnica Sušak, Kampus
D404 → Dr. Zdravka Kučića, Sv. Ana, Kačjak, Braće Ružića, Ivana Matrljana (→ Kampus, Bolnica).

Ova trasa obuhvaća prilaze odredištima Bolnice i Kampusa iz istočnih ishodišta uključivo A6 i A7.

• Smjer Gornja Vežica, Draga – Trsat, Centar
Sv. Ana, Dr. Zdravka Kučića (D404 → Centar), Brdo, Kvaternikova (→ Centar, i za linije Autotroleja ), Krimeja, šet. Joakima Rakovca (→ Trsat).

Očekuje se za smjer Centar pretežno korištenje trase D404 (preko čvorišta Draga) zbog čega je uvedena zabrana lijevih skretanja iz ulice Brdo. Linije Autotroleja će i nastavno koristiti trasu kroz Kumičićevu ulicu.

• Smjer Trsat, Kampus, Bolnica Sušak – Gornja Vežica, Draga
M. Kontuša, Kvaternikova, Brdo, Dr. Z. Kučića, F. Belulovića (G. Vežica), Sv Ana (→ Draga).

Prilaz na ulicu M. Kontuša ostvariv je s Krautzekove (Sveučilišna avenija) i ulice T. Strižića.

• Smjer Centar – Bolnica Sušak, Kampus
Kumičićeva, Mihanovićeva, Marohnićeva, Drage Šćitara, Fra Serafina Schoena, Slavka Krautzeka, Sveučilišna avenija, Radmile Matejčić – Vjekoslava Dukića.

• Smjer Centar – Gornja Vežica, Draga
Kumičićeva, Kvaternkova, Brdo, Dr. Z. Kučića, F. Belulovića (G. Vežica), Sv Ana (→ Draga).

Navedena privremena regulacija prometa biti će na snazi do kraja veljače 2024. godine.

Mole se sudionici prometa za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije i korištenje navedenih obilaznih pravaca.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...