Zdrave veze, zdrava budućnost – Započela je kampanja riječkih udruga za podršku uvođenju cjelovite seksualne edukacije u škole

Autor: Nikola Cvjetović 29.09.2023

seksualna_edukacija

Cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto je u školama! Stav da je cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto u školama proizlazi iz rezultata brojnih međunarodnih istraživanja i praćenja provedbe u različitim kontekstima, a isto potvrđuje i istraživanje sa stručnim osobljem i nastavnicima, roditeljima i mladima provedeno u sklopu ovog projekta.

Rijeka - Riječke udruge PaRiter, „LORI“, „Delta“ i SOS Rijeka započele su online kampanju pod nazivom „Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!“ kojom žele podići svijest javnosti, a posebno djece, mladih i njihovih roditelja, o važnosti i dobrobitima cjelovite seksualne edukacije u školama. Kampanju temeljimo na rezultatima istraživanja koje je u projektu provedeno tijekom prošle godine.

Cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto je u školama! Stav da je cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto u školama proizlazi iz rezultata brojnih međunarodnih istraživanja i praćenja provedbe u različitim kontekstima, a isto potvrđuje i istraživanje sa stručnim osobljem i nastavnicima, roditeljima i mladima provedeno u sklopu ovog projekta. Tako se utjecaj cjelovite seksualne edukacije na djecu i mlade očituje u smanjenju rizika vezanih uz destruktivno seksualno ponašanje, zabilježenim kasnijim stupanjima u seksualne odnose, smanjenju broja seksualnih partnera i povećane upotrebe kontracepcije (UNESCO, 2018). Cjelovita seksualna edukacija se temelji na znanstveno utemeljenim činjenicama o ljudskoj seksualnosti i reproduktivnom zdravlju, čime osigurava točne i relevantne informacije za mlade ljude, uzimajući u obzir različita religijska i svjetonazorska uvjerenja obitelji. Cjelovita seksualna edukacija osnažuje mlade da postanu odgovorni građani i građanke koji_e su sposobni prepoznati i rješavati izazove povezane sa seksualnošću u suvremenom društvu.


Cjelovita seskualna edukacija predstavlja pozitivan pristup seksualnosti i naglašava vrijednosti kao što su poštovanje, inkluzija, nediskriminacija, jednakost, empatija, odgovornost i reciprocitet. Promiče zdrave i pozitivne vrijednosti o tijelu, pubertetu, odnosima, seksu i obiteljskom životu. Nudi znanja i vještine potrebne za razvoj kritičkog demokratskih vrijednosti.

Dječje je pravo dobiti informacije iz cjelovite seksualne edukacije
Kampanja se većim dijelom temelji upravo na novom istraživanju provedenom u okviru projekta „Zdrave veze“. Istraživanjem se ispitivalo stanje i potrebe za uvođenjem cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije. U okviru istraživanja analizirano je 50 kurikula osnovnih i srednjih škola, provedeno je anketno ispitivanje koje je obuhvatilo 232 odgojno-obrazovnih djelatnika i djelatnica, a provedeno je i ukupno sedam fokusnih grupa i četiri intervjua s nastavnim i stručnim osobljem, učenicima i učenicama i roditeljima.

Rezultati pokazuju da su ispitani/e učenici i učenice uglavnom zainteresirani/e za provedbu i smatraju da teme iz područja cjelovite seksualne edukacije ne obrađuju dovoljno u okviru redovne nastave. Učenici i učenice (41 osoba), kao i ispitani roditelji (6 osoba), smatraju da bi se cjelovita seksualna edukacija trebala poučavati kroz zasebni predmet.

Osim toga, rezultati pokazuju da se nastavno i stručno osoblje u navedenim županijama u većoj mjeri slaže s time da je informiranost o području cjelovite seksualne edukacije dječje pravo, da je cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto u školi, a imaju neutralan ili blago pozitivan stav o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u škole. Istovremeno, teme iz područja cjelovite seksualne edukacije obrađuje manje od polovice ispitanih u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji te oko polovice ispitanih u Primorsko-goranskoj županiji, a svoju kompetentnost ocjenjuju nižom od trojke. Iako interes za provedbu postoji, rezultati ukazuju na to da je školama potrebna dodatna podrška za kvalitetnu provedbu cjelovite seksualne edukacije. Zbog toga konzorcij projekta „Zdrave veze“ pozdravlja inicijativu Grada Rijeke o uvođenju Zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti jer predstavlja važan korak u osiguravanju pravovremenih i provjerenih informacija djeci i mladima iz područja cjelovite seksualne edukacije.

Kako pratiti kampanju i kako se uključiti?
Kampanju možete dalje pratiti na mrežnim stranicama i profilima na društvenim mrežama udruga: Pariter, LORI, Delta, SOS Rijeka.

Ako vas ova tema zanima i želite o njoj razgovarati s drugima, podijelite objavu o istraživanju ili podržite kampanju Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole! na jedan od sljedećih načina:
● zapratite Facebook i Instagram stranice udruga PaRiter, SOS Rijeka, Delta i LORI
● podijelite postove kampanje na vlastitim društvenim mrežama uz oznaku
#zdraveveze
● snimite video podrške uvođenju CSE u redovno obrazovanje i označite udruge.

Projekt “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...