Župan Komadina i gradonačelnik Filipović preuzeli predmete za raspolaganje državnom imovinom

Autor: Marina Pauletić 21.03.2024

zlatko_komadina_turizam Foto: arhiva

Ukupno je izvršena primopredaja 931 predmeta.

Rijeka – U sjedištu Primorsko-goranske županije, župan Zlatko Komadina i gradonačelnik Marko Filipović s državnom tajnicom Sanjom Bošnjak potpisali su zapisnike o primopredaji zahtjeva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupno je izvršena primopredaja 931 predmeta, od kojih je Primorsko-goranska županija zaprimila 823 predmeta – 71 predmet koji se odnose na zahtjeve jedinica lokalne samouprave te 752 predmeta za fizičke i pravne osobe, dok je Grad Rijeka zaprimo 108 predmeta koji se odnose isključivo na zahtjeve fizičkih i pravnih osoba sa svog područja.

marko_filipovic_-57490 Foto: arhiva

Primopredaji su nazočili ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama Ivana Pintar, županijski službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Duško Milovanović te pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu Denis Šulina.

Primopredaja predmeta izvršena je na temelju Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH koji je stupio na snagu 15. prosinca 2023. godine. Spomenutim Zakonom prepušta se upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima na način da su gradonačelnici i župani ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti do iznosa od 130 000 eura, a Gradska vijeća, odnosno Županijske skupštine raspolažu nekretninama vrijednima do iznosa od 1 milijun eura. Raspolaganje nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura je u nadležnosti ministra nadležnog za državnu imovinu, dok o nekretninama iznad tog iznosa odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60 posto prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20 posto te jedinci lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi 20 posto prihoda.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...