Tekst iz arhive. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Obersnel najavio kazne za klime i reklame na pročelju Municipija: 'To je divljaštvo na povijesnom zdanju'

Naime, zgrada Municipija, kao pojedinačno kulturno dobro, zaštićena je još 1961. godine, a takav je status ostao nepromijenjen do danas. Također i cjelokupno područje Starog grada dobilo je status spomenika kulture 1964. godine i to kao urbanistička cjelina.

Rijeka - U tijeku je postupanje prema utvrđenim  nepravilnostima vezanim uz zgradu Municipija, najavio je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovarajući na pitanje vijećnika Predraga Miletića o postavljenim klima uređajima i drugim predmetima koji „devastiraju“ pročelje zaštićenog spomenika kulture.

- Nedavno je pored glavnog ulaza s lijeve strane u zgradu Municipija postavljen rashladni uređaj na fasadu. Također želim naglasiti da ovo nije jedina devastacija fasade palače Municipija. Na zapadnom pročelju zgrade prema Trgu 128. brigade HV također su postavljeni rashladni uređaji i to na prozorima zgrade. Iznad već spomenutog glavnog ulaza u zgradu Municipija na prozoru prvog kata skinute su grilje tj. škure i umjesto njih postavljena reklama za Poslovnu školu PAR.  Podsjećam da je zgrada Municipija jedan od najvažnijih povijesnih zdanja grada i da ovakvo divljaštvo osim što krši gradsku Odluku o komunalnom redu je sramota za naš grad kao europsku prijestolnicu kulture, kazao je Miletić, zatraživši od gradonačelnika odgovor hoće li zatražiti od strane nadležnih komunalnih službe hitno otklanjanje nedoličnih sadržaja i uređaja na fasadi palače Municipija „koja je gradsko vlasništvo i spomenik kulture“.

Naime, zgrada Municipija, kao pojedinačno kulturno dobro, zaštićena je još 1961. godine, a takav je status ostao nepromijenjen do danas. Također i cjelokupno područje Starog grada dobilo je status spomenika kulture 1964. godine i to kao urbanistička cjelina.

- Provedba bilo kakvih zahvata na području Staroga grada, odnosno građevinama, prostorima i površinama, regulirana je Odlukom o  donošenju Detaljnog plana uređenja Stari grad. Naime, u toj Odluci, izrijekom je navedeno kako se “na pročelju građevine orijentiranom prema javnoj površini ne dozvoljava … postavljanje vidljivih termotehničkih sustava”. Budući da klima uređaji spadaju među termotehničke uređaje, jasno je kako se klima uređaj nije mogao postaviti na opisani način, ne samo uz glavni ulaz, već ni na prozorskim otvorima. Jednako neprihvatljivi jesu i drugi opisani zahvati na pročelju jer, prema istoj Odluci, “na uličnom pročelju građevine ne dozvoljava se postava antena, klima uređaja, solarnih kolektora, reklama i drugih naprava koje narušavaju estetsku vrijednost građevine ili prostornog konteksta, a što nije postavljeno u skladu s općim aktom Grada Rijeke“. Drugim riječima, budući da su zahvati provedeni bez konzultacija sa službom zaštite i mimo važećih akata Grada Rijeke, potrebno je stanje građevine vratiti u prvobitno stanje. Potrebno je napomenuti kako se navedenom Odlukom određuje postupanje u cilju provedbe zahvata na kulturnom dobru koje je, u primjeru građevine Municipija, Detaljnim planom utvrđeno u kategoriji  Spomenik kulture – moguća prenamjena funkcije. Na ovakvoj vrsti građevine utvrđuje se “zadržavanje postojećeg oblikovanja ili sanacija i restauracija devastiranog ili srušenog kulturno-povijesnog spomenika”. Prenamjena se dozvoljava “uz uvjet kompatibilnosti s arhitektonikom kulturno-povijesnog spomenika, uz nužne intervencije u strukturi i konstrukciji građevine, sve sukladno konzervatorskom elaboratu i pod nadzorom nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.” Dakle, rješavanje hlađenja poslovnih prostora te druge ciljane intervencije nalažu izradu odgovarajuće konzervatorske i projektne dokumentacije kojom će se doći do stručno prihvatljivih rješenja, odgovorio je Obersnel, dodavši kako su propisane kazne pet tisuća kuna za pravne osobe te tisuću kuna za fizičke.

Ovo je tekst iz arhive. Stranice su u međuvremenu redizajnirane. Kreni od početne stranice.