Obnova tradicijske pomorske baštine u fokusu: Sjednica Upravnog odbora Mala barka 2

Na prekograničnom području uspješno je obnovljeno 9 tradicijskih barki te je u završnoj fazi obnova preostalih barki.

Rovinj –  U Rovinju je održana 6. sjednica Upravnog odbora projekta „Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana“ koji se realizira u prekograničnom Programu suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Domaćini sjednice bili su Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani”. Na održanoj sjednici su uz vodećeg partnera Primorsko-goransku županiju, prisustvovali svi projektni partneri: TZ Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani”, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran.

Projektni partneri su ukratko prošli kroz tekuće projektne aktivnosti koje se uspješno provode i one koje slijede sukladno dinamičkom planu projekta. Na prekograničnom području uspješno je obnovljeno 9 tradicijskih barki te je u završnoj fazi obnova preostalih barki. Otvoren je Interpretacijski centar pomorske baštine u Krku i uređen Info centar u Izoli. U tijeku je i obnova atraktivnog losinjskog logera koja se očekuje do kraja godine

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }