ERSTE AD

Od ožujka niži računi za odvoz smeća u Rijeci

Ovo smanjenje cijena koje Čistoća sada donosi u praksi znači da će prosječni iznos mjesečnog računa za odvoz smeća za samce biti  46,61 kn umjesto dosadašnjih 51,42 kn, za dvočlano kućanstvo prosječni će mjesečni račun biti 58,49 kn umjesto dosadašnjih 63,30 kn, prosječni račun za četveročlano kućanstvo sada će biti 95,12 kn umjesto dosadašnjih 101,72 kn itd.

Rijeka – Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel danas je potpisao suglasnost za novi cjenik odvoza smeća s KD Čistoća koji će vrijediti od 1. ožujka 2021., a prema kojima će se i mjesečni račun za odvoz smeća smanjiti.

Naime, Nakon što je Ekoplus 1. listopada 2020. godine značajno povećao cijenu zbrinjavanja glomaznog otpada te je iz tog razloga povećana i cijena za građane za uslugu prikupljanja otpada, kako prenose iz Grada Rijeke, KD Čistoća d.o.o. Rijeka je raspisala javni natječaj kako bi na tržištu pronašla povoljniju cijenu za zbrinjavanje glomaznog otpada, a time i omogućila smanjenje konačne cijene usluge za građane.

Na navedeni natječaj javile su se četiri tvrtke od kojih je najpovoljniju ponudu poslala tvrtka Eko-flor plus d.o.o. s kojom je Čistoća i sklopila ugovor, a s obzirom na postignute povoljnije uvjete obrade i zbrinjavanja glomaznog otpada, Čistoća je pokrenula proceduru donošenja novih cjenika za krajnje korisnike kojima se cijena obvezne minimalne javne usluge  (OMJU) za korisnike umanjuje za prosječno  – 12 %, a ukupni mjesečni iznos računa za prosječno – 9 %.

Kao što je javnosti od ranije poznato, cijenu obrade i zbrinjavanja glomaznog otpada u CGO Marišćina, Ekoplus d.o.o. je od 1. listopada 2020. godine uvećao sa 232 kn/t  na 1.990,00 kn/t, iako su se predstavnici Grada Rijeke i Čistoće u Nadzornom odboru Ekoplusa protivili tom povećanju i glasali protiv njega. Nažalost, povećanje je ipak prošlo i upravo je ono značajno utjecalo na ukupni trošak javne usluge Čistoće, odnosno na prošlogodišnje uvećanje cijene javne usluge koju pruža KD Čistoća.

No, postizanjem povoljnijih uvjeta na tržištu stekli su se uvjeti za donošenje novih umanjenih cjenika Čistoće za krajnje korisnike i oni će se primjenjivati od 1. ožujka 2021. godine.

Budući da Ekoplus, zahvaljujući razumijevanju novog direktora, u međuvremenu razmatra smanjenje cijene zbrinjavanja glomaznog otpada koju je ova tvrtka uvećala u listopadu prošle godine, Čistoća će, ukoliko doista dođe do smanjenja cijena Ekoplusa, nastaviti suradnju i sa tom tvrtkom, no svakako bez povećanja cijena za krajnje korisnike.

Ovo smanjenje cijena koje Čistoća sada donosi u praksi znači da će prosječni iznos mjesečnog računa za odvoz smeća za samce biti  46,61 kn umjesto dosadašnjih 51,42 kn, za dvočlano kućanstvo prosječni će mjesečni račun biti 58,49 kn umjesto dosadašnjih 63,30 kn, prosječni račun za četveročlano kućanstvo sada će biti 95,12 kn umjesto dosadašnjih 101,72 kn itd.

Cijena obavezne minimalne naknade za 0–2 člana, odnosno cijena fiksnog dijela za nekretninu koja se ne koristi smanjuje se sa dosadašnjih mjesečnih 39,54 kn na 34,73 kn. Obavezna minimalna naknada za 3-4 člana smanjuje se s 54,20 kn na  47,60 kn, za 3 člana odnosno 5 i više smanjuje se sa 98,22 kn na 86,21 kn.

U nastavku je usporedba izmjene prosječnih mjesečnih računa za odvoz smeća za Rijeku:

 

 

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }