Online tribina: Predstavljanje inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika „Novi put“

U petak, 3. prosinca u 9,30 sati održat će se online tribina na kojoj će se predstaviti napredak inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika „Novi put“

Rijeka – Projekt „Novi put“ započeo je u 2020. godine, a provodi ga Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, u partnerstvu s dva postojeća riječka prihvatilišta Udruge „Oaza“ i Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje“ te Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Sredstva za projekt vrijedan gotovo 1,5 milijuna kuna u potpunosti su osigurana kroz natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I.“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Trajanje projekta je dvije godine i trenutno se provodi posljednja trećina zamišljenih aktivnosti.

„Novi put“ usmjeren je na resocijalizaciju beskućnika u svim aspektima njihovog života, a ciljem omogućavanja lakšeg pristupa socijalnim uslugama, pružanja psihosocijalne podrške, lakšeg snalaženja na tržištu rada i među propisima koji reguliraju njihova razna prava i obveze.

S ciljem socijalizacije beskućnika u sklopu nužnog smještaja u veljači je otvoren Centar za podršku beskućnicima. Osim što je beskućnicima omogućen lakši pristup socijalnim uslugama, u sklopu prostora ponuđene su i druge aktivnosti usmjerene boljoj društvenoj i socijalnoj integraciji korisnika, od edukacijskih radionica i predavanja do prostora za pisanje školskih zadaća.

Javna tribina organizira se s ciljem destigmatizacije beskućništva u široj javnosti, budući da je upravo stigmatizirajući stavovi prema beskućnicima predstavljanju značajnu prepreku u resocijalizaciji ove skupine građana. Tribina će ujedno biti prilika osnaživanje stručnjaka koji rade s ovom kategorijom građana, kao i razmjena iskustava u radu s ciljem pronalaska najkvalitetnijeg modela pristupa ovoj skupini građana.

Na tribini će sudjelovati predstavnici nositelja projekta, stručnjaci koji rade s ovom kategorijom građana, ali i zainteresirani korisnici dvaju riječkih prihvatilišta za beskućnike te korisnici nužnog smještaja Grada Rijeke.

Tribina će se održati u petak 3. prosinca u 9,30 sati na Zoom platformi putem sljedeće poveznice:

https://zoom.us/j/92082935909?pwd=R3ZwRGRMVjN4aSs1cWJNVmplUmNDUT09

(Meeting ID: 920 8293 5909 Passcode: 898346)

Projekt „Novi put“ naglašava važnost integracije beskućnika u društvo
Beskućništvo je po svojoj težini i složenosti spada u sam vrh socijalnih problema. FEANTSA (Eur. savez organizacija koje rade s beskućnicima) je razvila tipologiju beskućništva, prema kojoj se definiraju osnovni oblici – bez krova nad glavom, bez stana/kuće, nesigurno i neadekvatno stanovanje.

Navedeno povećava broj evidentiranih beskućnika u RH na više tisuća građana koji nisu na ulici, ali borave u nedostojnim uvjetima.

Na području Grada Rijeke, trenutno djeluju dva prihvatilišta – Prihvatilište Udruge Oaza i Ruže sv Franje koji godišnje zbrinjavaju oko 100 različitih korisnika. Osim navedenog, Grad Rijeka provodi Odluku o davanju nužnih smještaja na korištenje što podrazumijeva korištenje stambenih jedinica na 3 lokacije, a korisnicima je na raspolaganju 180 stambenih jedinica za oko 400 osoba.

Iako postoji organizirana skrb za beskućnike i dalje postoji praksa i tendencija k „udomljavanju“ beskućnika u privremene smještaje, dok se i dalje premalo radi na njihovoj integraciji.

Beskućnici su Zakonom o socijalnoj skrbi definirani kao korisnici socijalne skrbi, no socijalne usluge, naročito one u širom smislu, za ovu populaciju su relativno nerazvijene, te se i prihvatilišta i objekti nužnog smještaja pretvaraju u stalni smještaj. Iskustva zaposlenih ukazuju na potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra, ističu visoku izloženost profesionalnom stresu te potrebu dodatne edukacije i supervizije. Značajan problem predstavljaju i stigmatizirajući stavovi prema beskućnicima i nedovoljna osviještenost javnosti koja smatra da je beskućništvo nepoželjan socijalni problem i želi da ga se riješi, dok u isto vrijeme stigmatizira beskućnike.