Otvorene prijave za besplatnu online radionicu “Etičke dileme” koju vodi Ian Keaveny aka Crash-Stop

-Ovaj petodnevni niz radionica, koji će se održavati od 18 do 20 sati, namijenjen je primarno korisnicima/cama Linux i Windows sustava, no moguće ih je uz određene prilagodbe primijeniti i pri radu s Mac sustavom.

Rijeka – Od 18. do 22. listopada održava se online radionica “Etičke dileme” – stvaranje glitch umjetnosti korištenjem permisivno licenciranog izvornog video materijala, koristeći alate otvorenog koda.

-Ovaj petodnevni niz radionica, koji će se održavati od 18 do 20 sati, namijenjen je primarno korisnicima/cama Linux i Windows sustava, no moguće ih je uz određene prilagodbe primijeniti i pri radu s Mac sustavom.
Fokus radionice je na slobodnom i permisivno licenciranom softveru, hardveru i stvaralaštvu kako je definirano u sljedećem manifestu: Izjava o misiji Libre Planet. Cilj ove radionice je korištenje alata otvorenog koda i videa iz copyleft, creative commons i javne domene kao uvod u niz tehnika glitch umjetnosti, jezik i filozofiju greške u video umjetnosti, kako bismo na koncu stvorili gotova video djela koja se mogu izložiti online, ali i u fizičkom prostoru, najavljuju organizatori.

Nakon svakog termina polaznici_e dobivaju set zadataka, s fokusom na dnevnoj temi, a kako bi kreirali djela koja će biti predstavljena u tijeku radionice te na završnoj skupnoj izložbi u prostoru računalnog muzeja PEEK&POKE u Rijeci.

Voditelj radionice je Ian Keaveny aka Crash-Stop, sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu registraciju. Rok za registraciju je 11. listopada, a poveznica za prijave dostupna je OVDJE.

Ian Keaveny aka Crash-Stop

Odustao sam od tradicionalnih medija nakon što sam preuzeo fotografije s jeftine digitalne kamere i postao fasciniran slučajno nastalim greškama. Moj rad je baziran u tjeranju softvera, hardvera i kodeka da funkcioniraju na načine za koje nisu namijenjeni, kroz hex uređivanje, sonifikaciju, krivu interpretaciju, izmjenu električnih sklopova (circuit-bending) i eksploataciju hardverskih grešaka starih računala u kombinaciji s krivim i zastarjelim operativnim sustavima. Osim osobnih videa koristim i materijale nađene na VHS-u, nijeme filmove s isteklom vlasničkom licencom, institucionalne informativne videe, oglase sa satelitske televizije i snimke modernih političara. Internet komentiram, koristim kao izvorni materijal i kao okruženje za rad. Koristim i podržavam softver otvorenog koda a svoja djela objavljujem pod creative commons licencom CC BY-NC-SA 4.0.
crashstop.blogspot.com

Radionica je dio projekta Inquiry Inc. 2021 i /’fu: bar/ proširenog programa u vodstvu umjetničke organizacije Format C te suradnji s CIM APURI i računalnim muzejom PEEK&POKE. Program financijski podržavaju Zaklada Kultura Nova i Grad Rijeka.

Više informacija dostupno je na  formatc.hr/fubar-2021-workshop.