Poslovni klub PartneRi nastavlja s radom: Evo kako će izgledati transformacija broda Uragan u Baltazargad!

„Baltazar grad – brod Uragan“  namijenjen je djeci za igru i edukativne maštaonice, a cijeli koncept je dizajniran vizurama Baltazar grada, koji je nastao inspiriran Rijekom.

Rijeka – Bez obzira na to što je posljednjih tjedana način života uslijed situacije s korona virusom poprimio novi oblik, većina poduzetnika prilagođava se situaciji i svoje planove  pokušava provoditi i dalje. Dobar primjer za to pruža i Poslovni klub Partneri koja je na svojoj nedavnoj Sjednici upravnog vijeća i predstavnika Programskog savjeta revidirala dosadašnje projekte, faze njihovog razvoja  te donijela zaključke za sljedeće aktivnosti po pitanju sufinanciranja projekata iz kulture, inovacija i unapređenja života u zajednici.

Do sada su provedene dva natječaja za jedanaest projekata, u sufinanciranom iznosu od 9.000 do 50.000 kuna po pojedinom projektu, a do sada je u potpunosti realiziran projekt „Inkluzivno kino“ History filma s iznosom sufinanciranja od 20.000 kuna. Poseban projekt koji je PartneRi odabrao u suradnji s EPK je projekt „Baltazar grad –brod Uragan“, u okviru EPK projekta Dječja kuća. Do sada je taj projekt sufinanciran s 50.000 kuna, međutim  na sjednici Upravnog vijeća zaključeno je kako će PK PartneRi sufinancirati dovršenje tog projekta kako bi najmlađi Riječani mogli u njemu uživati već do kraja lipnja.  „Baltazar grad – brod Uragan“  namijenjen je djeci za igru i edukativne maštaonice, a cijeli koncept je dizajniran vizurama Baltazar grada, koji je nastao inspiriran Rijekom. Ta činjenica pruža još jednu dodatnu mogućnost za brendiranje  našeg grada i dobro je da je naši mali sugrađani za „porijeklo“ Baltazar grada znaju od malih nogu.

Tijekom sjednice razmatrani su izvještaji svih ostalih deset nositelja projekta koji su predali svoje izvještaje iz kojih je vidljivo u kojoj se fazi nalaze projekti. Također, određeni projekti  trenutno su zaustavljeni prvenstveno zbog situacije s korona virusom.  Na Sjednici je zaključeno da je Programsko vijeće spremno poduprijeti korisnike i financirati preuzete obaveze kako bi se odabrani projekti realizirali u predviđenoj dinamici.  U tu svrhu traži će se određeni  terminski plan realan za okončanje projekta ili prijedlog alternativna rješenja  realizacije zbog eventualnog daljnjeg utjecaja korona virusa.  Upravno vijeće najavilo je novi ciklus sufinanciranja projekata  i delegiralo Programski savjet da pokrene inicijativu te da se do 11.svibnja objavi 3. Natječaj za sufinanciranje projekata, s ukupnim iznosom od 100.000 kn.

Poslovni klub PartneRi čiji je slogan „Kultura suradnje“ ima za dugoročni cilj potaknuti pozitivne promjene u društvu putem filantropskih ulaganja u projekte u kulturi koji će potaknuti razvoj i unaprijediti život u zajednici. Financiranje se odvija putem članarina, koje za mikro tvrtke kreću već od tisuću kuna, stoga se  pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da se učlane i tako doprinesu većoj vrijednosti u svojoj životnoj i poslovnoj zajednici.

Kao motivaciju za učlanjenje novih članova predsjednik Boris Popović je izjavio: „Zamislimo realan scenarij da PK PartneRi ima 2020 članova, što je naš petogodišnji cilj, koji svojim članarinama, volonterskim radom i ustupanjem resursa stvore svake godine toliko novih vrijednosti, čiste energije, ljepote i veselja za naše sugrađane. Na taj način ujedno stvaramo priliku za neke mlade ljude, da uče i razvijaju se, rade i stvaraju, izgrade svoju karijeru i stvore društvenu mrežu koja će im omogućiti daljnji razvoj te da posao koji vole i koji ih ispunjava obavljaju u svome gradu. Također, planiramo nastaviti interaktivnu komunikaciju među našim članovima putem webinara i zoom sastanaka, vodeći računa o poslovanju u novonastalim uvjetima“, zaključio je Popović.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }