Postanite i vi član Savjeta mladih Grada Rijeke – Objavljen Javni poziv za članove i zamjenike članova

Postanite i vi član Savjeta mladih Grada Rijeke – Objavljen Javni poziv za članove i zamjenike članova

Ilustracija

U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Rijeka – Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidata imaju udruge, koje su ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke podnose se u pisanom obliku uz potrebnu dokumentaciju
navedenu u Pozivu.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke. Kompletan tekst Javnog poziva možete pronaći na linku ispod teksta.

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }