ERSTE AD

Povećan mirovinski cenzus za dobivanje novčane pomoći za umirovljenike

Kako bi umirovljenici bili u manjem riziku od siromaštva pravo na novčanu pomoć za umirovljenike odsada može ostvariti korisnik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna.

Rijeka – Od svibnja se povećava mirovinski cenzus za dobivanje novčane pomoći te mijenjaju iznosi novčane pomoći za riječke umirovljenike.

Grad Rijeka svojim Socijalnim programom štiti građane koje su zatekle nepovoljne životne okolnosti, među ostalim i umirovljenike s niskim mirovinama. Posljednjim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi dodatno su zaštićeni najugroženiji riječki umirovljenici.

Kako bi umirovljenici bili u manjem riziku od siromaštva pravo na novčanu pomoć za umirovljenike odsada može ostvariti korisnik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna.

Također, umirovljenici su svrstani u dvije skupine: umirovljenici samci, te umirovljenici koji su članovi kućanstva. Cilj je u većoj mjeri zaštiti samce umirovljenike, kao posebno rizičnu skupinu građana.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb procjenjuje da će novčanu pomoć za umirovljenike koristiti oko 1.000 riječkih umirovljenika. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2020. godini iznose 2.350.000,00 kuna.

Grad Rijeka tako osigurava mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike:

  • s mjesečnom mirovinom nižom od 1.700 kn (uračunava se i zaštitni dodatak)
  • čiji su ukupni prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2.875 kn, dvočlano kućanstvo 3.625 kn, tročlano kućanstvo 4.875 kn, četveročlano kućanstvo 6.250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana),
  • koji nemaju u Republici Hrvatskoj u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja im služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Riječki umirovljenici s niskim mirovinama će počevši od svibnja 2020. godine ostvarivati:

  • mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike samce u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kn (minimalna pomoć 200 kn)
  • mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike koji žive u višečlanim kućanstvima u iznosu od 200 kn.

Zahtjevi za dobivanje socijalnih pomoći Grada Rijeke podnose se na Titovom trgu 3, šalteri 4 i 5 Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Mogu li postati korisnikom pomoći Grada Rijeke umirovljenici mogu saznati putem e-savjetnika Socijalni program Grada Rijeke.

Visinu iznosa pomoći novčane pomoći za umirovljenike, za svaku godinu, zaključkom određuje gradonačelnik.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }