Pozivaju se Riječani da predlože Malu komunalnu akciju

-Participativno budžetiranje znači da građani u jednom dijelu odlučuju na koji će se način trošiti sredstva proračuna. Male komunalne akcije su jedan od financijski najizdašnijih modela participativnog budžetiranja, a Grad Rijeka provodi ga od 2004. godine, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pozvavši sve građane, udruge, predstavnike stanara i vijeća mjesnih odbora da predaju svoj prijedlog za uređenje.

Rijeka – Od sutra, 10. ožujka 2021. godine, građani mogu predlagati Male komunalne akcije, odnosno projekte uređenja i održavanja komunalne infrastrukture na područjima riječkih mjesnih odbora, za 2022. godinu, javljaju iz Grada Rijeke.

Prijedlozi se zaprimaju do 31. ožujka 2021. godine, a građani ih mogu dostaviti u svoj mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, u Direkciju za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr ili najlakše – putem jednostavnog online obrasca koji će biti objavljen na portalu www.rijeka.hr

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana, provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova i jedan su od modela participativnog budžetiranja koji se provode u Rijeci.

-Participativno budžetiranje znači da građani u jednom dijelu odlučuju na koji će se način trošiti sredstva proračuna. Male komunalne akcije su jedan od financijski najizdašnijih modela participativnog budžetiranja, a Grad Rijeka provodi ga od 2004. godine, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pozvavši sve građane, udruge, predstavnike stanara i vijeća mjesnih odbora da predaju svoj prijedlog za uređenje.

Uz gradonačelnika Obersnela o Malim komunalnim akcijama govorili su i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević te ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti Željko Vitas.

Za realizaciju Malih komunalnih akcija u proračunu Grada Rijeke namijenjeno je 80% novca prikupljenog od naplate komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području određenog mjesnog odbora.

U 2022. godini za Male komunalne akcije planirano 16 milijuna i 290 tisuća kuna. Od 2017. do 2020., odnosno kroz 2021. godinu, ukupno je putem Malih komunalnih akcija realizirano i u realizaciji 1567 projekata za što se iz proračuna Grada Rijeke izdvaja ukupno gotovo 47 milijuna kuna. U proteklih pet godina realizirano je ili je još u realizaciji 1567 projekata. Godine 2017. pristiglo je ukupno 939 prijedloga građana od kojih je 378 usvojeno i upućeno u realizaciju, a planirana sredstva koja se ovim direktnim prijedlozima građana raspoređuju na konkretne projekte te su godine iznosila 11.452.000 kn. Godine 2018. godina pristigla su i obrađena su  893 prijedloga  od kojih je 405 usvojeno a predviđena sredstva su iznosila 11. 675.000 kn. Godine 2019 predloženo je i obrađeno  936 prijedloga od kojih je 373 usvojeno, a planirana sredstva su iznosila  11.744.000 kn.

Iznimku predstavlja 2020. godina. Tada je obrađeno svih 1165 prijedloga koji su pristigli, usvojeno ih je 411, a planirani iznos koji je 2020. bio predviđen za ove realizacije bio je 11.873.000 kn. Radi nastupanja posebnih okolnosti  uzrokovanih pandemijom znatno su smanjena financijska sredstva u 2020. za realizaciju Malih komunalnih akcija pa je 2020. godine u ove realizacije utrošeno tek 347.410,00 kn (i to za radove izvršene prije pandemije). Ostali usvojeni projekti iz 2020. realiziraju se u ovoj godini i to za iznos od 11.525.590 kn.

-Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva. U okviru ovog poziva, predlagati se mogu, primjerice, izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacije postojećih prometnica, uređenja kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacije divljih deponija i drugo, ističu iz Grada.

Objašnjavaju i da sve pristigle prijedloge građana analiziraju gradske službe i gradska komunalna društva u smislu moguće izvedivosti, a prioritetne liste projekata za realizaciju formiraju vijeća mjesnih odbora kao neposredni predstavnici građana na određenom području grada.

Obrada pristiglih prijedloga traje od početka svibnja do sredine studenog, a tada se oni obrađeni prijedlozi koji se mogu realizirati dostavljaju vijećima mjesnih odbora. Vijeća sastavljaju redoslijed realizacije komunalnih akcija s obzirom na financijska sredstva namijenjena pojedinom mjesnom odboru.

U konačnici, Plan raspodjele sredstava za male komunalne akcije za svaku kalendarsku godinu usvaja Gradsko vijeće.

 

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!