Pravna klinika Pravnog fakulteta u Rijeci: Besplatna primarna pravna pomoć građanima u potrebi

U okviru pružanja primarne pravne pomoći, Pravna klinika pruža korisnicima opće pravne informacije, pravne savjete i ostale oblike pravne pomoći u opsegu koji je određen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Rijeka – Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci nastavlja zaprimati telefonske pozive stranaka.

Prvi kontakt korisnika i Pravne klinike ostvaruje se putem dežurnog telefona br. 099 530 6250 koji je otvoren srijedom od 12,00 do 15,00 sati, nakon čega se sa korisnikom, zakazuje sastanak. Pravna klinika prema dogovoru s udrugama civilnog društva djeluje i drugim radnim danima.

Pravnu pomoć pružaju studentipod nadzorom akademskih mentora (nastavnikaPravnog fakulteta u Rijeci) i pravnih stručnjaka iz prakse, čime je osigurana visoka stručnost u radu.

Besplatna primarna pravna pomoć pruža se građanima koji su u potrebi. U okviru pružanja primarne pravne pomoći, Pravna klinika pruža korisnicima opće pravne informacije, pravne savjete i ostale oblike pravne pomoći u opsegu koji je određen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Besplatna pravna pomoć pruža se iz svih pravnih područja, a posebice imovinskopravnih odnosa, ugovornog, obiteljskog, nasljednog prava, zaštite temeljnih ljudskih prava, zabrane diskriminacije, radnog, ovršnog, zemljišnoknjižnog, upravnog prava i sl.

Pravna klinika osnovana je u okviru projekta „PraxisIuris“koji financira Europski socijalni fond, a osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.

Detaljnije o Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Rijeci i projektu „PraxisIuris“ možete saznati na https://praxisiuris.eu/