Pravni fakultet u Rijeci osnovao Pravnu kliniku – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

-Osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad, prenosi Grad Rijeka.

Rijeka – Pravni fakultet u Rijeci osnovao je Pravnu kliniku – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć koji se realizira u sklopu projekta „Praxis Iuris – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Projekta Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Projekt je vrijedan 3.102.829,37 kn provodi se od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2023., i u cijelosti je financiran iz Fondova Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 100%.

-Osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad, prenosi Grad Rijeka.

Kako je naglasila Vesna Crnić-Grotić dekanica fakulteta otvarajući današnju svečanu online konferenciju koja se u to ime održala, to će se ostvariti uspostavljanjem novog modela stručne prakse, pružanjem besplatne primarne pravne pomoći te unapređenjem kvalitete i povećanjem zastupljenosti postojećih modela stručne prakse. U okviru prvog cilja osnovat će se Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć – pravna klinika u kojem će studenti obavljati stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa koja uključuje neposredni kontakt sa strankama omogućuje studentima unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija potrebnih za svijet rada. Primjenjujući pravne institute i propise na konkretno činjenično stanje studenti razvijaju samostalnost i odgovornost te uče kroz rad (work-based learning). Korist se očituje i u povezivanju studenata s poslodavcima čime će se povećati njihova zapošljivost i olakšati tranzicija u svijet rada. Također, postoji i šira društvena korist jer će se besplatna primarna pravna pomoć pružati socijalno i ekonomski najugroženijim kategorijama građana. Besplatna primarna pravna pomoć pružat će se korisnicima na području dviju županija (Primorsko-goranske i Istarske) putem mobilnih timova.

U okviru drugog cilja, istaknulo se dalje, unaprijedit će se kvaliteta tzv. kliničkih predmeta na Integriranom studiju povećanjem udjela terenske nastave i simuliranih suđenja te povećati broj uključenih studenata uz odgovarajuću mentorsku podršku. Osnovat će se i Služba za stručnu praksu u cilju pružanja potpore studentima i njihova usmjeravanja u odgovarajuće modele stručne prakse.

Sudionicima konferencije konferencije pozdravnim riječima obratili su se Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda i Ante Galić predsjednik Visokog upravnog suda RH, rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija te gradonačelnik Vojko Obersnel.

Gradonačelnik je kazao kako vjeruje da će se ovo savršeno odraditi, a zadaća je svih uključenih, da na određeni način osiguramo održivost ovog projekta i nakon što istekne rok do kojeg će biti financiran iz EU sredstava. Dodao je kako vjeruje da će njegov nasljednik nastaviti.