Predavanje šefice protokola Predsjednice RH: Naučite pravila diplomatskog i poslovnog protokola na edukaciji u PAR-u

Edukativno predavanje s radionicom održat će Tina Tödtling, šefica Protokola Predsjednice Republike Hrvatske. Radionica obuhvaća važnost protokola u javnoj upravi, pravila protokola, organizaciju prijema, izradu programa posjeta te pravila diplomatskog protokola.

Rijeka – Edukacija Diplomatski i poslovni protokol na rasporedu je u petak, 22. studenoga od 10 do 15 sati u Visokoj poslovnoj školi PAR.  Edukativno predavanje s radionicom održat će Tina Tödtling, šefica Protokola Predsjednice Republike Hrvatske.

Radionica obuhvaća važnost protokola u javnoj upravi, pravila protokola, organizaciju prijema, izradu programa posjeta te pravila diplomatskog protokola. Svrha je usvojiti vještine upravljanja protokolom kao dogovorenim postupkom koji treba slijediti u određenoj situaciji i protokolarnim aktivnostima utemeljenima na pravilima ponašanja diplomatskog ophođenja.

Broj sudionika je ograničen na 20, cijena je 750 kuna, a prijaviti se možete na gastro@par.hr

Voditeljica edukacije Tina Tödtling diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a završila je i Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova RH. Od 1996. do 1998. radi u Državnom protokolu, gdje je zadužena za organizaciju i realizaciju protokolarnih i ceremonijalnih posjeta. U siječnju 1998. preuzima dužnost tajnice predsjednika Republike Hrvatske u Uredu predsjednika RH. U veljači 2003. prelazi u Ministarstvo vanjskih poslova gdje do 2008. radi u Diplomatskom protokolu kao voditelj Odsjeka za ceremonijal. Tijekom svog rada u Diplomatskom protokolu sudjelovala je u pripremi i provedbi brojnih velikih međunarodnih skupova te posjeta stranih državnika, od Croatia summita, Summita predsjednika Srednje Europe, do dolaska Svetog Oca u Republiku Hrvatsku.

Početkom 2008. odlazi u privatni sektor, a krajem iste godine vraća se ponovno u Ured predsjednika RH na mjesto pomoćnice šefa Protokola Predsjednika na kojem ostaje do 2015. godine kada je imenovana zamjenicom šefice Protokola Predsjednice RH.