Predloženo pripajanje Rijeka prometa trgovačkom društvu Rijeka plus

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović istaknuo je kako se za provođenje ove statusne promijene potrebna odluka Gradskog vijeća.

Rijeka – Gradskom vijeću Grada Rijeke upućen je prijedlog o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus.

Pojašnjavajući prijedlog pripajanja na gradonačelnikovom kolegiju, pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar kazala je kako je u listopadu 2014. godine Grad Rijeka predložio novi koncept organizacijskog modela komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke koji je komunalnim i trgovačkim društvima omogućio zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija. Reorganizacija tvrtki započela je s komunalnim društvom Autotrolej d.o.o. i trgovačkim društvom Rijeka promet. Prema novomm organizacijskom modelu KD Autotrolej d.o.o. i Rijeka promet nastavili su obavljati komunalnu djelatnost, dok je njihova komercijalna djelatnost grupirana u zasebnu tvrtku specijaliziranu za obavljanje komercijalne djelatnosti Rijeka plus, a potporne funkcije izdvojene u novo trgovačko društvo Poslovni sustavi s primarnom zadaćom obavljanja strateškog razvoja i poslovne podrške.

U tom trenutku Rijeka plus i Rijeka promet morali su regulirati i prava i obveze s osnova izdavanja obveznica kojih je izdavatelj bio Rijeka promet, a koje su predstavljale značajne proračunske uštede, budući da je Rijeka plus isplaćivao obveznice iz vlastitih prihoda.

U razdoblju od 2014. godine do danas Grad Rijeka vrši kontinuiranu analizu funkcionalnosti organizacijskih modela komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Trgovačka društva Rijeka plus i Rijeka promet u tom su razdoblju bilježila pozitivno poslovanje. Međutim, pojava globalne pandemije bolesti COVID-19 utjecala je i na poslovanje navedenih društava. S tim u vezi, te s obzirom na kontinuirano nastojanje Grada Rijeke da osigura funkcionalan organizacijski model komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada te racionalizira troškove, kao i s obzirom na inicijative, upite, prijedloge građana, predstavnika mjesnih odbora te članova predstavničkog tijela usmjerene na ocjenu optimalnosti poslovnih procesa navedenih trgovačkih društava, u proteklom je razdoblju detaljno razmotrena mogućnost pripajanja trgovačkog društva Rijeka promet, trgovačkom društvu Rijeka plus.

Rijeka promet obavlja komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke i upravljanja prometom, dok Rijeka plus obavlja djelatnost tržnica na malo te djelatnost parkirališta i pauk služba.
„Razvidno je da se njihove nadležnosti u određenom dijelu preklapaju te da se spomenuta društva bave usporedivim djelatnostima. Već u startu očekuje se smanjenje troškova zbog činjenice postojanja pravnog statusa Rijeka prometa kao dioničkog društva, koji su na godišnjoj razini iznosili oko 800 tisuća kuna, što uključuje intelektualne usluge, naknade bankama, članovima nadzornog odbora i slično. Osim toga, Gradu Rijeci pripada pravo na isplatu dobiti trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu koji će se utvrditi odlukom glavne skupštine trgovačkog društva Rijeka promet po izradi financijskih izvješća za 2021. godinu, a što će se utrošiti za poboljšanje standarda održavanja nerazvrstanih cesta na području Rijeke,“ kazala je pročelnica Malnar.

U procesu priprema za pripajanje društava, već su dobivene prethodne suglasnosti poslovnih banaka, kao pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka prometa.

Pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus provelo bi se formalno, organizacijsko, pravno i financijsko povezivanje spomenutih društava. Predloženo povezivanje rezultirat će optimizacijom poslovnih procesa, odnosno povećanjem poslovne efikasnosti i racionalizacijom troškova poslovanja. Budući da se oba društva bave usporedivom djelatnosti, njihovi gospodarski i drugi interesi podudaraju, pripajanje trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus imalo bi pozitivan učinak na organizaciju unutar društva, kao i na provedbu obveza oba društva. Pripajanjem će se preklopiti procesi i usluge. Novi organizacijski model omogućit će povećanje prihoda uz podizanje kvalitete usluga, stvaranje platforme za budući razvoj te veću efikasnost poslovanja uz niže operativne troškove te s tim u vezi veću troškovnu učinkovitost.

„Što se tiče radno pravnog statusa, sva prava i obveze radnika bit će u cijelosti prenesene – neće biti ni zapošljavanja niti otpuštanja“, kazala je pročelnica Malnar, naglasivši kako će se osigurati kontinuitet obavljanja svih postojećih komunalnih i drugih usluga koje pružaju ova dva društva.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović istaknuo je kako se za provođenje ove statusne promijene potrebna odluka Gradskog vijeća.

„Proračun Grada Rijeke iznosi od 1,2 milijarde kuna, a još jednu milijardu iznosi proračun komunalnih društava. Moglo bi se reći još jedan paralelni proračun u sustavu kojem je Grad Rijeka stopostotni ili većinski vlasnik. Na prvom sastanku s direktorima komunalnih društava najavio sam da će biti određenih promjena i da će se preispitivati učinkovitost svih koji ne budu mogli pratiti novi ritam.  Ovo je prva u nizu odluka koja nam slijedi – pratit ćemo i financijske i sve druge parametre poslovanja društava i donositi potrebne odluke“, kazao je gradonačelnik Filipović.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }