Preminuo Miljenko Fičor, dugogodišnji savjetnik i bivši pročelnik Općine Jelenje za financije i proračun

Općina Jelenje oprašta se od aktivnog člana u kreiranju i provođenju programa za boljitak i napredak jelenjskog kraja

Dražice – Od posljedica koronavirusa, jučer je preminuo financijski stručnjak Miljenko Fičor, dosadašnji savjetnik Općinskog načelnika Roberta Marčelja za gospodarstvo i poduzetništvo.

Jelenjska jedinica lokalne samouprave izgubila je tako aktivnog člana u kreiranju i provođenju programa za boljitak i napredak Općine Jelenje. Nažalost, tijekom ovog mjeseca preminuo je i bivši dugogodišnji djelatnik jelenjske lokalne samouprave Boris Klić.

Miljenko Fičor, rođen je 19. listopada 1953. godine u Zastenicama, mjestu podno Grada Grobnika. Fičor prvi razred osnovne škole započinje, a i završava u Jelenju. Nakon osnovne škole upisuje se u Pedagošku gimnaziju u Rijeci, koja za vrijeme njegovog pohađanja završnog razreda mijenja ime, te Fičor službeno završava Gimnaziju Vladimir Nazor u Rijeci. Nakon gimnazije upisuje i završava Ekonomski fakultet u Rijeci.

Nakon izuzetne poslovne karijere u bankarskom sektoru, u studenom 2000. godine, Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je pomoćnikom ministra financija u Upravi za bankarstvo i tržište kapitala. U rujnu 2002. godine odlazi iz Ministarstva financija na dužnost predsjednika Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na koju ga imenuje Hrvatski sabor i kojemu je bio odgovoran za svoj rad. U razdoblju od 01. siječnja 2012. godine Fičor ponovno obnašao dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu financija, a ujedno i dužnost Glavnog državnog rizničara kao čelnika Državne riznice. Dana 01.08.2016. godine vraća u HGK Središnjicu u Zagrebu na mjesto samostalnog savjetnika u Sektoru za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize.

Za vrijeme rada u Hrvatskoj gospodarskoj komori Miljenko Fičor izradio je dvadesetak publikacija o gospodarskim kretanjima u Primorsko-goranskoj županiji kako za pojedine godine, tako i za razdoblje od 1995.-2010. odnosno od 1995.-2015. godine, a za isto vremensko razdoblje i publikacije za svaki grad i općinu Primorsko-goranske županije po mikroregijama, te posebne publikacije za Grad Rijeku.

Fičor je u razdoblju od 1993.-2000. godine, odnosno do prvog odlaska na dužnost pomoćnika ministra, volonterski obnašao i dužnost pročelnika za financije i proračun Općine Jelenje. Petnaesta i dvadeseta obljetnica osnivanja ili novog ustroja svih jedinica lokalne samouprave bila je povod Fičoru da izradi prigodne publikacije sa svaki grad i općinu PGŽ s podacima za razdoblje 1993.-2008. godina, a zatim i za razdoblje 1993.-2013. godina, a kroz pet poglavlja dat je prikaz općih obilježja pojedinog grada ili općine, s posebnim osvrtom na strukturu stanovništva, zatim prikaz kretanja proračuna i njegova struktura, gospodarska kretanja i prikaz obrtništva, te popis svih članova gradskih ili općinskih vijeća po mandatnim razdobljima, odnosno popis načelnika i njihovih zamjenika od kada su neposredno birani.

Miljenko Fičor izradio je nekoliko izuzetnih publikacija za Općinu Jelenje, kao poklon svojoj lokalnoj samoupravi za dan Općine i dan Svetog Mihovila, zaštitnika Općine Jelenje.