Prijave boravišta studenata na adresi Rijeka, Braće Monjac 24

Od ponedjeljka, 27. rujna 2021. godine, studenti će moći prijavljivati boravište jedino na adresi Braće Monjac 24, na Zametu u Rijeci. Prijave će se zaprimati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14.30 sati, u prostorijama bivše II policijske postaje Rijeka

Rijeka – Obavještavamo sve studente s područja grada Rijeke da od ponedjeljka, 27. rujna 2021. godine, će moći prijavljivati boravište jedino na adresi Braće Monjac 24, na Zametu u Rijeci. Prijave će se zaprimati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14.30 sati, u prostorijama bivše II policijske postaje Rijeka.

Na navedenoj lokaciji studentima će biti isključivo omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja.

Podsjećamo studente ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, da je zahtjevu potrebno priložiti izjavu stanodavca ili ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem. Oba dokumenta moraju biti ovjerena kod javnog bilježnika ili stanodavac može dati suglasnost neposredno pred službenom osobom.

Pozivamo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava e-Građani.

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.

Detaljne informacije o prijavi boravišta i prebivališta na području Republike Hrvatske mogu se vidjeti na internet stranicama MUP-a na linku Prebivalište-Boravište

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/329

Obavljanje upravnih poslova prilagođeno je trenutnim epidemiološkim uvjetima, radi čega građane upućujemo da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera (propisana fizička udaljenost, nošenje maski).

Foto: PU Primorsko-goranska / ilustracija

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }