Prof. dr. Goran Hauser novi dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabran za Kastavca mjeseca

Goran Hauser ističe da su mu glavni ciljevi unapređenje odnosa fakulteta i KBC-a Rijeka, kontinuirano podizanje kvalitete nastave, unapređenje kadrovske politike fakulteta, jača podrška znanstvenom radu i razvojnim projektima.

Kastav – Prof. dr. Goran Hauser s početkom akademske godine stupio je na dužnost dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te je stoga izabran za Kastavca mjeseca rujna.

Gastroenterolog, profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ističe da su mu glavni ciljevi unapređenje odnosa fakulteta i KBC-a Rijeka, kontinuirano podizanje kvalitete nastave, unapređenje kadrovske politike fakulteta, jača podrška znanstvenom radu i razvojnim projektima.

Budući da više nema pripravničkog staža za doktore medicine, obećao je u svome mandatu staviti naglasak na unaprjeđenje kliničke nastave na Medicinskom fakultetu, kako bi dobivanjem diplome mladi liječnici bili spremni suočiti se sa zahtjevnim profesionalnim izazovima.