Projekt ‘3, 4 uči, sad’ Udruge Portić za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj starijih osnovnoškolaca

Provedbom projekta želi se osnažiti učenike i pružiti im podršku u učenju kojom bi se ostvarivali dugoročni ciljevi usmjereni na aktivni i kritički pristup učenju, razvoj učenikove samostalnosti i odgovornosti u učenju, interesa za učenje te njegova pozitivnog emocionalnog razvoja (koje uključuje primjerice razvoj pozitivne slike o sebi kao učeniku).

Rijeka – Udruga Portić u novom obrazovnom razdoblju nastavlja s provedbom svog uspješno započetog projekta „3, 4 UČI, SAD: Projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj”.

-Kao što ste već do sada upoznati projekt uključuje učenike uzrasta 4. – 8. razreda osnovne škole i kao takav je besplatan, javljaju iz Udruge.

Provedbom projekta želi se osnažiti učenike i pružiti im podršku u učenju kojom bi se ostvarivali dugoročni ciljevi usmjereni na aktivni i kritički pristup učenju, razvoj učenikove samostalnosti i odgovornosti u učenju, interesa za učenje te njegova pozitivnog emocionalnog razvoja (koje uključuje primjerice razvoj pozitivne slike o sebi kao učeniku).

-Takav pristup uključuje razvoj strategija uspješnog učenja, kritičkog mišljenja učenika, ali i njegova afektivnog (emocionalnog) razvoja, što se nadovezuje na prethodni projekt Mislimo srcem koji je provodila Udruga “Portić” proteklih godina. Naime, tijekom provođenja toga projekta pokazala se potreba da djeci polaznicima radionica nerijetko osim podrške u razvoju emocionalnih i socijalnih vještina treba i podrška u učenju što je opet sve međusobno uvjetovano, ističu iz Udruge Portić.

U projekt uključuju učenike osnovnih škola uzrasta od 4. do 8. razreda osnovne škole. Svi zainteresirani mogu ispuniti Obrazac za prijavu na web stranici Udruge te da ga čim prije dostave na e-mail adresu 34.uci.sad.portic@gmail.com.