Projekt “Bijeg s Frankopanima” dobio suglasnost županije za prijavu na javni poziv Ministarstva turizma

Kroz ovaj Projekt, procijenjene vrijednosti 682.000 kuna, predviđa se nadogradnja multimedijalne opreme interpretacijskog centra u dvorcu Zrinskih u Čabru, kao dijela EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Rijeka – Na Kolegiju župana donijeta je odluka o davanju suglasnosti UO za kulturu, sport i tehničku kulturu za prijavu projekta „Bijeg s Frankopanima“ na javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Kroz ovaj Projekt, procijenjene vrijednosti 682.000 kuna, predviđa se nadogradnja multimedijalne opreme interpretacijskog centra u dvorcu Zrinskih u Čabru, kao dijela EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Natječajem Ministarstva predviđeno je sufinanciranje ovakvih projekta s iznosom između 80 i 90 posto ukupnih troškova. S obzirom da je kroz projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana predviđeno da se do kraja siječnja 2021. godine u dvorcu Zrinskih u Čabru uredi i u funkciju stavi interpretacijski centar, za provedbu ovoga Projekta nisu potrebna dodatna ulaganja u prostor, njegova rekonstrukcija ili prenamjena.

Aktivnosti u sklopu ovog Projekta podrazumijevaju isključivo nabavu tablet računala, dizajn igračkog iskustva, dizajn grafičkog sučelja, 3D modeliranje animacija, programiranje aplikacije, volumetrijsko snimanje, glumačku produkciju i kostimografiju, razradu sadržaja u suradnji sa stručnjacima, projektni menadžment, pojačavanje Internet mreže na lokaciji te instalaciju i edukaciju klijenata.

Za posjetitelje dvorca Zrinskih u Čabru izradio bi se potpuno novi digitalni edukativno-zabavni sadržaj koristeći novu i inovativnu ICT tehnologiju takozvane pomiješane stvarnosti koja je virtualni kontinuum između potpuno virtualnih i potpuno realnih scena. Posjetitelji bi koristeći navedenu tehnologiju te aplikaciju s uputama i pitanjima na tablet računalu istraživali dvorac te na zabavan i originalan način upoznavali njegovu povijest kao i život obitelji Zrinskih i Frankopana. Takvi sadržaji ujedno su i edukativnog karaktera te će biti usmjereni na učenike i nastavnike osnovnih škola kao najvažniju ciljanu skupinu.

Posebnu vrijednost i značaj ovom projektu daje činjenica da se iste takve ideje i tehnologije mogu primijeniti i u ostalim interpretacijskim centrima koji će se urediti i staviti u funkciju u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Prateći tehnološke trendove predviđeno je stvoriti nove kanale za komunikaciju s publikom. Digitalni sadržaji su dugotrajni i podložni obradama što omogućava njihov kontinuirani razvoj, a kroz inovativnu interpretaciju baštine potaknuo bi se veći interes i sudjelovanje publike, što posljedično utječe i na povećanje broja posjetitelja. Za realizaciju cjelokupnog Projekta bilo bi potrebno 7 mjeseci.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }