Projektni dan Plave zastave održan na plažama Ploče i Kostanj

Na plažama su građanima podijeljeni letci o kompostiranju, a dodatne informacije o kompostiranju građani su mogli dobiti direktnim upitima djelatnicima – organizatorima.

Rijeka/Kostrena – Na plažama Ploče i Kostanj godine održan je jučer Projektni dan Plave zastave na temu „Biootpad“, u suradnji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Komunalnog društva „Čistoća“.

Na plažama su građanima podijeljeni letci o kompostiranju, a dodatne informacije o kompostiranju građani su mogli dobiti direktnim upitima djelatnicima – organizatorima. Građani su bili kooperativni i zainteresirani za navedenu tematiku.

Ciljevi gospodarenja otpadom su smanjiti količinu otpada na odlagalištima, gdje kompostiranje ima vrlo važnu ulogu. Širenje svijesti o kompostiranju, kao i odvojenom prikupljanju otpada vrlo je važno za poticanje građanstva na odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }