Projektom Cezar osigurano je 2,84 milijuna kuna za razvoj karijera studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Istraživanje i praksa pokazali su da studenti koji za vrijeme studiranja stječu iskustvo u stvarnom poslovnom okruženju kroz stručnu praksu ili neki drugi oblik suradnje s potencijalnim poslodavcem, imaju veću šansu za pronaći posao neposredno nakon završetka studija i veću mogućnost odabira radnog mjesta.

Rijeka – Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.840.028,00 kuna za projekt „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR”, u sklopu kojega će se u naredne tri godine provoditi aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti i rani razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

– Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. akademske godine uvodi kolegij Stručna praksa u namjeri da studenti već tijekom studija steknu određeno praktično iskustvo te dobiju priliku primijeniti dosad naučeno. Svake godine se provode istraživanja među studentima o zadovoljstvu o obavljenoj stručnoj praksi. Rezultati ukazuju na visoki stupanj zadovoljstva obavljenom praksom, načinom mentoriranja, poslovima i koristima proizašlih iz obavljene prakse. Gotovo 40 postostudenata se zapošljava u organizaciji u kojoj su odradili stručnu praksu. Osim zapošljavanja, tu je niz drugih koristi koje studenti prepoznaju poput izgradnje samopouzdanja, stvaranje ili proširivanje mreže profesionalnih kontakata, povezivanje teorijskog znanja s praktičnim, korištenje novih tehnologija i mnoge druge, kazala je doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić – prodekanica za suradnju s gospodarstvom i razvoj karijera.

Istraživanje i praksa pokazali su da studenti koji za vrijeme studiranja stječu iskustvo u stvarnom poslovnom okruženju kroz stručnu praksu ili neki drugi oblik suradnje s potencijalnim poslodavcem, imaju veću šansu za pronaći posao neposredno nakon završetka studija i veću mogućnost odabira radnog mjesta.

– Ipak sve to ne bi bilo moguće bez naših mentora u organizacijama koje su nam partneri u izvođenju ovog kolegija. U periodu trajanja prakse studenti izravno uče od svojih mentora, a mentori na kraju ocjenjuju  odnos studenata prema praksi i dodijeljenim zadacima, njihove kompetencije i pokazane vještine i znanja te ukupnu snalažljivost. U svim navedenim kategorijama, mentori su studente ocijenili prosječnom ocjenom izvrstan. U ovom trenutku imamo sklopljene ugovore s ukupno 83 poslodavaca koji ovisno o svojim mogućnostima i kapacitetima primaju studente na praksu. Za povećanje broja studenata na stručnoj praksi, neophodno je povećati broj partnera koji bi bili voljni uključiti se u realizaciju ovog hvalevrijednog projekta. Stoga koristim priliku da se prije svega zahvalim svi našim dosadašnjim partnerima, ali i da pozovem i sve ostale zainteresirane organizacije privatnog, javnog ili neprofitnog sektora da svojim angažmanom omoguće našim studentima stjecanje praktičnih znanja već tijekom studija. Na ovoj način izravno sudjelujete u razvoju mladih ljudi, ostvarujete redovit pristup motiviranim mladim talentima i stvarate bazu potencijalnih zaposlenika, ali pomažete i nama prepoznati eventualna nedostajuća znanja studenata te raditi na unaprjeđenju nastavnog programa kako bi mladi ljudi nakon završetka studija bili spremni za tržište rada, istaknula je SIkirić.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci provode se već dugi niz godina aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti studenata – u 2019. godini organizirano je više od 100 aktivnosti, od radionica i procesa regrutacije za studente pa sve do Tjedna karijera EFRI koji je objedinio sve najveće poslodavce s kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o suradnji.

– Centar za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2012. godine. Od tada, pa sve do danas, kroz svoje aktivnosti i projekte priprema studente za zahtjeve tržišta rada, povezuje s poslodavcima, osigurava stručnu praksu i primjenu znanja u praksi općenito.  Svjesni važnosti primjene teorije u praksi, ukupno više od 800 studenata će dobiti priliku, zahvaljujući projektu CEZAR, sudjelovati u mnogobrojnim aktivnostima Centra za karijere: radionicama, konferencijama, studijskim putovanjima, terenskoj nastavi te u biti svim programima smišljenim u cilju njihovog približavanja i povezivanja s poslovnim sektorom. U konačnici, najvažniji cilj cijelog projekta je upravo povećanje zapošljivosti i rani razvoj karijera naših studenata, rekla je Dorjana Dodić mag. oec. – stručna suradnica u EFRI Centru za karijere.

Novi projekt CEZAR stepenica je više u procesu stvaranja kvalitetnog i obrazovanog kadra koji konkurira na domaćem i inozemnom tržištu rada prvenstveno znanjem, vještima i radnim iskustvom stečenim za vrijeme studija.

Kroz naredno razdoblje Centar za karijere EFRI provodit će se aktivnosti usmjerene na razvoj sljedećih vještina: digitalne, komunikacijske i poduzetničke vještine, kritično razmišljanje, kreativnost, inicijativa, rješavanje problema i donošenje odluka, a koje će posljedično pridonijeti razvoju kompetencija studenata koje su preporučene od strane Europskog vijeća te povećanju njihove zapošljivosti.

Cilj projekta CEZAR je povećanje zastupljenosti i unapređenje kvalitete stručne prakse kao kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te jačanje kompetencija osoblja za poučavanje učenjem kroz rad i povećanje zapošljivosti studenata kroz njihovo uključivanje u aktivnosti za stjecanje praktičnih vještina i radnog iskustva te jačanje institucijskih kapaciteta Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Projekt je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijedloga: “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”. Dobivena sredstva su iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Partner Ekonomskom fakultetu u Rijeci u provođenju ovoga projekta je Hrvatska gospodarska komora.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!