KD Čistoća krajem listopada započelo s prikupljanjem otpada ‘od vrata do vrata’ u Kastvu

Autor: Portal Poduckun 11.01.2023

cistoca_bidoni_kastav_2022__1_

Individualni sustav omogućuje kontrolu nad vlastitim otpadom, sprečavanje neovlaštenog korištenja spremnika, ali i postizanje veće stope i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.

Kastav - Prikupljanje otpada od vrata do vrata već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle, Jelenje i Viškovo, a od 28.10.2022. godine se s prikupljanjem otpada od vrata do vrata započelo i u gradu Kastvu.

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodijeljena su tri individualna spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.

cistoca_bidoni_kastav_2022_crte

Korisnicima u višestambenim zgradama usluga je osigurana putem zajedničkih spremnika smještenih na prostoru okućnice zgrade, u spremištima ili putem zajedničkih poluukopanih spremnika na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika. Pristup zajedničkim spremnicima imaju samo korisnici određene zgrade ili grupe zgrada.
Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima su i dalje na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama, usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje.

cistoca_kamion_kante_2023__1_

Manji broj odvoza znači i manju cijenu

Korisnici koji koriste individualne i zajedničke spremnike su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te samostalno odlučivati koliko će puta mjesečno sukladno dobivenom rasporedu predati zeleni spremnik na pražnjenje. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni. Mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o broju pražnjenja zelenog spremnika tijekom prethodnog mjeseca.

Kod zajedničkih poluukopanih spremnika za višestambene zgrade evidentirati će se broj otvaranja zelenog spremnika za miješani komunalni otpad od strane svakog korisnika te mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o broju otvaranja zelenog spremnika tijekom prethodnog mjeseca od strane svakog pojedinog korisnika.

cistoca_poluukopani

Kako će se znati kome pripada koji spremnik?
Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav. Na taj način se vodi točna evidencija o broju pražnjenja svakog spremnika za svakog korisnika.
Korisnicima koji koriste zajedničke poluukopane spremnike dodijeljen je jedinstveni šifrirani ključ jer je odlaganje otpada u spremnike moguće isključivo putem ključa koji sadrži podatke o korisniku. Na taj način se evidentira svako korištenje spremnika, odnosno odlaganje otpada.

Prednosti prikupljanja otpada od vrata do vrata
Individualni sustav omogućuje kontrolu nad vlastitim otpadom, sprečavanje neovlaštenog korištenja spremnika, ali i postizanje veće stope i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.
Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim tim i na konačan iznos računa. Naravno, time će se očekivano potaknuti i značajan rast količina i kvalitete vrijednih vrsta otpada.

cistoca_kamion_kante_2023__2_

Kontrola nad spremnicima
Prilikom pražnjenja spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva
Nadogradnjom sustava prikupljanja otpada odvozom od vrata do vrata korisnicima se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava se neovlašteno korištenje spremnika, a pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada korisnici izravno utječu na povećanje količine i kvalitete na taj način prikupljenih vrsta otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te samim time i na konačan iznos računa. Kako nam je svima cilj uspješno provođenje novog sustava prikupljanja otpada, za ostvarenje očekivanih rezultata očekuje se suradnja svih naših korisnika. Upravo stoga sve korisnike molimo da s otpadom postupaju u skladu s dobivenim pisanim uputama jer je upravo dobra suradnja ključ prema održivom društvu te ljepšem i čišćem okolišu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...