Misli zeleno budi promjena! Kamo s kućnim otpadom? Kratki vodič za korisnike Rijeke i riječkog prstena

Autor: Portal Torpedo 02.05.2023

kd_cistoca-80623

Smanjimo količinu otpada, ponovno upotrijebimo predmete kada je to moguće, reciklirajmo otpad koji nastane jer na taj način čuvamo okoliš i štedimo energiju.

Rijeka - Korisnicima koji žive na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo KD Čistoća je omogućilo odvojeno odlaganje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnih i problematičnih vrsta otpada te glomaznog i zelenog otpada putem individualnih i zajedničkih spremnika, reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta te odvozom glomaznog otpada na adresi korisnika.

kd_cistoca-43758

Ispravnim postupanjem sa svim vrstama otpada iz kućanstva korisnici stvaraju preduvjete za njihovu ponovnu upotrebu i reciklažu, a zajedničkim djelovanjem doprinosimo ugodnijem, čišćem i zdravijem okolišu.

Smanjimo količinu otpada, ponovno upotrijebimo predmete kada je to moguće, reciklirajmo otpad koji nastane jer na taj način čuvamo okoliš i štedimo energiju.

mobilno_reciklazno_dvoriste-62510

Reciklažna dvorišta

Besplatno odlaganje problematičnih i reciklabilnih vrsta otpada iz kućanstva. Svi korisnici na području djelovanja KD Čistoća mogu koristiti 7 reciklažnih dvorišta: RD Mihačeva Draga (Rijeka), RD Jože Vlahovića (Rijeka), RD Pehlin (Rijeka), RD Klana, RD Viškovo, RD Urinj (Kostrena), RD Podhum (Jelenje). Više informacija o vrstama otpada koje se mogu odložiti u reciklažnim dvorištima te radnom vremenu dostupno je na www.cistocarijeka.hr.

kd_cistoca-53812

Mobilna reciklažna dvorišta

Besplatno odlaganje manjih količina problematičnih i recklabilnih vrsta otpada iz kućanstva: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, višeslojna ambalaža, metal i ambalaža opasnih tvari. Mobilna reciklažna dvorišta se postavljaju svakih 14 dana na nove lokacije na područjima grada Rijeke te grada Bakra. Rasporedi lokacija i termina postave mobilnih reciklažnih dvorišta dostupni su na www.cistocarijeka.hr.

mobilno_reciklazno_dvoriste-62510

Odvoz glomaznog i zelenog otpada na adresi

Svim korisnicima na području djelovanja KD Čistoća dostupna je i besplatna usluga odvoza glomaznog i zelenog otpada na adresi do 3m³ godišnje. Glomazni otpad podrazumijeva: kupaonsku opremu, podne obloge, namještaj, prozore, rolete, radijatore i sl. Ovom se uslugom prikuplja i zeleni otpad nastao održavanjem vrtova i okućnica. Uslugu je moguće naručiti putem zahtjeva koji se nalazi na mrežnim stranicama (www.cistocarijeka.hr), a za više informacija dostupan je i telefon 051 629 784.

kd_cistoca-43758

Riperaj

Gradska radionica u kojoj korisnici mogu besplatno i uz pomoć majstora popravljati oštećene predmete i pokvarene uređaje za svakodnevnu upotrebu. Pokrenut je kako bi se spriječio nastanak otpada, odnosno kako bi se potaknula pozitivna navika popravljanja umjesto bacanja pokvarenih ili oštećenih predmeta. Riperaj se nalazi na adresi Ivana Zajca 20/b u Rijeci te radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 do 13:00 sati te utorkom i četvrtkom od 17:00 do 20:00 sati.

riperaj
pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...