[VIDEO] Jeste li znali da Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija Rijeka ispituje kvalitetu otpadne vode?

Autor: Portal Torpedo 29.05.2024

naslovna_vik

Uzorci koji se analiziraju u laboratoriju prikupljaju se na različitim lokacijama.

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija Rijeka kroz svoj akreditirani i ovlašteni laboratorij za ispitivanje otpadnih voda kontinuirano provodi analizu otpadnih voda sa uređaja za pročišćavanje, ali i analizu direktnih ispusta u more u Rijeci, Kostreni, Bakru i Kraljevici. „Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda interni je laboratorij KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka sistematizacijski u sklopu Službe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ima dvoje zaposlenih, tehničarku i mene (voditeljicu). Ovlašteni smo od strane Ministarstva gospodarstva i energetike za sve fizikalno-kemijske parametre koje određujemo u otpadnoj vodi, a od strane Hrvatske akreditacijske agencije smo akreditirani za uzorkovanje, određivanje pH vrijednosti i kemijsku potrošnju kisika“, objasnila je Vedrana Petrović Valentić, voditeljica Laboratorija za ispitivanje otpadnih voda KD Vodovod i kanalizacija Rijeka.

foto_1_vik

Lokacije uzorkovanja za analizu otpadne vode

Uzorci koji se analiziraju u laboratoriju prikupljaju se na različitim lokacijama. „Kada se uzorkuje voda s uređaja za pročišćavanje uzorci se uzimaju na ulazu i izlazu uređaja, time se prati stupanj pročišćavanja tog uređaja. U tom segmentu, uzorke prikupljamo na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta (UPOV), zatim na taložnici u Klani te biodiskovima u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Uz njih radimo i analize direktnih ispusta u Rijeci, Kostreni, Kraljevici i Bakru“, naglasila je Petrović Valentić.

VIDEO

Postupak analize: ključni koraci u osiguravanju preciznosti i točnosti

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka koristi dvije vrste uzoraka: trenutne i kompozitne uzorke. Trenutni uzorci se uzimaju jednokratno pomoću štapa za uzorkovanje, pružajući trenutni prikaz. S druge strane, kompozitni uzorci, koje laboratorij prikuplja tijekom 24 sata, pružaju detaljniju analizu. Ti uzorci su sastavljeni od više uzoraka koje automatski uzorkivači uzimaju u intervalima od sat vremena. „ Određujemo fizikalno-kemijske parametre u otpadnoj vodi. Parametri se određuju na laboratorijskoj opremi kao što su pH metar, konduktometar, spektrofotometar. Sve metode za sve parametre su validirane što znači da su provjerene certificiranim referentnim standardima i referentnim standardima te zadovoljavaju svrhu. Naš laboratorij također aktivno sudjeluje u programima međulaboratorijskih usporedbi, gdje redovito provjeravamo točnost i preciznost naših analiza. Ponosno možemo reći da uspješno prolazimo za sve parametre, što potvrđuje visoku kvalitetu i pouzdanost naših postupaka“, istaknula je Petrović Valentić.

foto_2_vik

Vrijeme potrebno za završetak analize jednog uzorka otpadne vode varira ovisno o parametrima koji se određuju. Neki parametri, poput pH vrijednosti, mogu se očitati za svega nekoliko minuta, dok određivanje biološke potrošnje kisika (BPK5) zahtijeva punih pet dana.

Laboratorij potvrđuje sigurnost otpadne vode za okoliš i zajednicu

Dosadašnje analize uzoraka otpadnih voda pokazale su da su svi ispitani uzorci unutar granica maksimalno dozvoljenih vrijednosti. „Ovi rezultati potvrđuju učinkovitost naših postupaka pročišćavanja i rigoroznih kontrola, te osiguravaju da voda koja se ispušta u okoliš zadovoljava standarde sigurnosti i kvalitete. Ovo je dokaz naše predanosti očuvanju okoliša i zaštiti zdravlja naše zajednice“, zaključila je Petrović Valentić.

foto_3_vik

Aktivno sudjelovanje u unaprjeđenju javnog zdravstva

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka aktivni je član zajednice te često surađuje i s drugim institucijama radi unaprjeđenja javnog zdravstva. Tijekom COVID 19 pandemije surađivali su s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji je tada pratio postoji li veza između porasta broja oboljelih i količine virusa u otpadnoj vodi. Ove godine nastavljaju suradnju Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u projektu koji prati količinu opojnih droga u otpadnoj vodi. Osim toga, ostvaruju uspješnu suradnju s brojnim obrazovnim institucijama. Srednje škole i fakulteti redovito šalju učenike i studente u Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka kako bi obavili praksu ili izradili svoje završne radove.

foto_4_vik
pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...