[VIDEO] Kao na filmskom setu! Djelatnici ViK-a Rijeka u održavanju sustava odvodnje koriste CCTV kamere

Autor: Portal Torpedo 25.06.2024

vik-51208

Otpadne vode se transportiraju kanalizacijskim cijevima raznih profila ukupne dužine preko 530 kilometara do uređaja za pročišćavanje.

Svaki dan, bez obzira na vremenske uvjete ili doba godine, radnici Vodovoda i kanalizacije Rijeka rade na terenu kako bi osigurali nesmetano funkcioniranje sustava odvodnje. „To podrazumijeva ispiranje i čišćenje kanalizacijskih cijevi, uklanjanje taloga, ispitivanje kanala, sanaciju i popravak oštećenih cjevovoda i kanalizacijskih poklopaca, čišćenje crpnih stanica te korištenje preparata za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji“, objasnio je Davor Grbelja, rukovoditelj Službe održavanja odvodnje KD Vodovod i kanalizacija Rijeka.

Riječ je o kompleksnom i velikom sustavu. Na području Rijeke i riječkog prstena, kojeg uz grad Rijeku čine gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana otpadne vode prikupljaju se s područja četiri aglomeracije. Otpadne vode se transportiraju kanalizacijskim cijevima raznih profila ukupne dužine preko 530 kilometara do uređaja za pročišćavanje. Za područja gdje nije moguće uspostaviti gravitacijski režim tečenja koriste se crpne stanice, njih ukupno 57. Nakon pročišćavanja otpadne vode se ispuštaju putem podmorskih ispusta u more. Djelatnici Službe održavanja odvodnje Vodovoda i kanalizacije Rijeka brinu o održavanju tog kompleksnog sustava. Od ukupno 34 djelatnika, većina ih radi na terenu. „Redovno radno vrijeme je od 7 do 15 sati, a u noćnoj smjeni od 22 do 6 sati. Intervencije na kanalizacijskoj mreži vrše se i van radnog vremena od strane djelatnika koji su dežurni“, istaknuo je Grbelja.

vik-14823

CCTV inspekcija i snimanje kanalizacije

Djelatnici službe održavanja odvodnje koriste se suvremenom tehnologijom u svom radu. Među alatima i opremom koju koriste ističu se specijalizirani kamioni s visokotlačnim sustavima za ispiranje i usisavanje taloga. Posebno je značajno snimanje CCTV kamerama koje dopuštaju detaljno snimanje unutrašnjosti kanalizacijskih cijevi, omogućujući djelatnicima da precizno lociraju i dijagnosticiraju probleme. „Uređaj se sastoji od pogonskog dijela i dijela za snimanje, na kojem se nalazi HD kamera. Uređaj je spojen na struju, a kabel je dug gotovo 400 metara. Međutim, zbog zaštite uređaja i morfologije terena, ne idemo u kanalizacijske cijevi dalje od 250 metara“, naglasio je Mladen Popović, pomoćnik CCTV operatera Službe održavanja odvodnje KD Vodovod i kanalizacija Rijeka.

vik-06418

Kada se uređaj za snimanje spusti u kanalizaciju, stanje se prati putem ekrana u specijaliziranom kombiju. „To je kombi za CCTV inspekciju kanalizacijskih kolektora i cijevi. Imamo tri kamere - dvije velike i jednu za lateralne priključke. Kada se kamera postavi u cijev, operater u kombiju upravlja njome, vozeći je naprijed-nazad. Kamere imaju funkcije koje omogućuju bilježenje svih zapažanja u cijevi, odnosno kodiraju svako stanje“, objasnio je Ivo Stipić, koordinator CCTV inspekcije Službe održavanja odvodnje KD Vodovod i kanalizacija Rijeka.

vik-43861

Posebna pažnja posvećena je i eliminaciji neugodnih mirisa u kanalizaciji. Za to se koriste biološki preparati koji su u potpunosti bezopasni za okoliš.

Neočekivane situacije na terenu

S obzirom na to kako je riječ o kanalima koji se nalaze ispod zemlje, neočekivane situacije na terenu njihova su svakodnevica. „ Pogotovo kada radimo CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi. Tu često naiđemo na razno korijenje ili začepljenja zbog otpada koji nije trebao završiti u kanalizaciji“, zaključio je Grbelja. Što se odražavanja tiče, najizazovniji je sam centar Rijeke budući da kanalizacijski kanali zbog konfiguracije terena imaju male padove, a sustav odvodnje je starijeg datuma izgradnje.

vik-23764

Nova ulaganja u sustav odvodnje

Postojeći sustav odvodnje dodatno će se unaprijediti provedbom 234 milijuna EUR vrijednog europskog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, a njime je između ostalog, predviđena izgradnja novog uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta te izgradnja oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Projektom će se povećati priključenost na javnu kanalizaciju (sa sadašnjih 75% na oko 92%) i time smanjiti broj septičkih jama. Također, za priključenje objekata koji se nalaze ispod razine kanalizacijskog kolektora dobavit će se oko 2500 malih crpnih stanica. Ova velika ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu doprinijet će zaštiti podzemnih izvorišta, smanjenju zagađenja mora i očuvanju okoliša.

VIDEO

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...