Rijeka ove godine neće sufinancirati obnovu pročelja i krovova objekata na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke

Razlog neraspisivanja Javnog poziva je smanjenje proračunskih prihoda s osnove spomeničke rente izazvano epidemijom virusa COVID-19

Rijeka – Odjel gradske uprave za kulturu obavještava da se u 2020. godini neće raspisati Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, postupajući po zaključku gradonačelnika Grada Rijeke od 30. ožujka 2020., obavještava sve zainteresirane za provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke, da se zbog smanjenja proračunskih prihoda s osnova spomeničke rente radi okolnosti nastalih epidemijom virusa COVID-19 i utvrđenih mjere štednje u 2020. godini neće raspisati Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }