Povodom Dana žena: razgovor o ženskom jeziku u Gradskoj knjižnici Rijeka

Autor: Ivana Grabar 08.03.2022

gradska-knjiznica-rijeka-ogranak-trsat-2-2400x1524_c

Kako napraviti ženski rod od riječi koje su već zauzete, ali drugim značenjem. A što se dešava u čakavskom jeziku? Je li on blaži prema ženskom rodu i mogu li se tu pronaći pravi izrazi? Postoji li doista istinski ženski jezik ili je možda postojao? Kako napraviti i osvijestiti potrebu za ravnopravnosti u jeziku?

Rijeka - Muška ruka, ženska ruka. Kako tumačimo jedno, a kako drugo? Pa zna se, kada treba čvrsta, snažna ruka, možda da lupi šakom o stol, onda je to muška ruka, a ženska ruka je ona koja smjerno i u tišini čisti, sprema i njeguje. Tako se tradicionalno prenose stereotipi i bez obzira na naše stavove i mišljenja znamo podleći tim stereotipima i u kolokvijalnom govoru ih upotrijebiti, jer svima je jasno što to podrazumijeva.

Ali zato kada kažemo ženski jezik, on ima tihu otrovnu moć da govorom, pričom i prepričavanjem naudi drugima. Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna ili možeš ženu ubiti, ali jezik nikada – narodne poslovice, dok muški jezik čak ni u poslovice nije ušao. Oštrokondža, rospija i dalje da se ne reda, to sve, naravno, veže se za ženu jer muški oblici i ne postoje. Ali zato ne postoji ni žena koja se bavi ribarstvom ili je ona možda ribarica ili žena koja plovi morima, možda je mornarica, a ona koja vodi bilježnički ured je bilježnica. Kako napraviti ženski rod od riječi koje su već zauzete, ali drugim značenjem. A što se dešava u čakavskom jeziku? Je li on blaži prema ženskom rodu i mogu li se tu pronaći pravi izrazi? Postoji li doista istinski ženski jezik ili je možda postojao? Kako napraviti i osvijestiti potrebu za ravnopravnosti u jeziku?

O svemu tome razgovarat će se u Ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka, povodom Dana žena, u srijedu 9. 3. s početkom u 18,30 sati.

Zbivanje se, sada već tradicionalno, odvija u suradnji s Mjesnim odborom Trsat i u razgovoru sudjeluju: novinarka Slavica Mrkić Modrić, pjesnikinja Vlasta Sušanj Kapićeva, Brigita Miloš, profesorica na Odsjeku za kulturalne studije i profesorica Diana Stolac, kroatistica.

Sudjelovanje je potrebno prijaviti na mail prijave.programi@gkri.hr

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...