Umjetnička akademija u Splitu predstavlja diplomske radove svojih studenata na izložbi „Slikarstvo i mogućnosti slike: Generacija 2022." u Kortilu

Autor: Sanja Monar 22.05.2023

kistovi_ilustracija_ Ilustracija

Predstavljeni umjetnici bave se temama koje bi se mogle sročiti na sljedeći način: istraživanje formalnih zakonitosti slike; ispitivanje vizualne percepcije; načini reprezentacije i bilježenja svakodnevnog; uporabni predmeti u kontekstu umjetnosti; ekspresija unutarnjih stanja i predodžbi; istraživanje i kritika dominantnih memorijalizacijskih praksi.

Rijeka - U utorak 23.5. u 19 sati u Galeriji Kortil se otvara izložba diplomskih radova studenata odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu „Slikarstvo i mogućnosti slike: Generacija 2022.".

Ana Heski, Mak Hubjer, Marija Petrović, Matea Rančić, Palmina Roglić i Marieta Vulić predstavnici su najnovije generacije umjetnika obrazovanih na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu. Njihovi radovi ukazuju na suvremeno shvaćanje slikarstva kao multidisciplinarnog polja u kojem je moguće istraživati, stvarati i razmišljati o umjetnosti na osnovi različitih vrsta slika. Takvo poimanje slikarstva uključuje i dvodimenzionalni fizički artefakt, ali i „prošireno polje" slikarskog djelovanja naslonjeno na hibridne ili „nove" medije koji su formalno ili konceptualno povezani sa slikovnošću, a sve u okviru slikovnog obrata i visoke kulture. Na izložbi je stoga moguće vidjeti klasično (i) manualno izvedeno slikarstvo, artefakte koje iz plošnosti izbijaju u trodimenzionalni prostor, kao i tehnološki obrađene slike i digitalne slike od kojih su neke bilješke prethodno izvedenih performansa.

Predstavljeni umjetnici bave se temama koje bi se mogle sročiti na sljedeći način: istraživanje formalnih zakonitosti slike; ispitivanje vizualne percepcije; načini reprezentacije i bilježenja svakodnevnog; uporabni predmeti u kontekstu umjetnosti; ekspresija unutarnjih stanja i predodžbi; istraživanje i kritika dominantnih memorijalizacijskih praksi.

Ana Heski, Matea Rančić i Marieta Vulić diplomirale su u klasi red. prof. art. (T) Nine Ivančić. Mak Hubjer, Marija Petrović i Palmina Roglić diplomirali su u klasi red. prof. art. (T) Viktora Popovića i doc. art. Neli Ružić. Teorijska mentorica na diplomskim radovima svih navedenih umjetnika je izv. prof. dr. sc. Blaženka Perica. Djela na izložbi dio su diplomskih radova obranjenih na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu 2022. godine.

Izložba je nastala u organizaciji Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu u partnerstvu s Galerijom Kortil, a za postav su odgovorni Neli Ružić i Viktor Popović.

Izložba ostaje otvorena do 14.6., radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Ulaz je slobodan.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...