Što i kako raditi nakon završetka Pravnog fakulteta ? – Odgovore na ova i brojna druga pitanja trebala bi dati dvodnevna “Smotra prav(n)e karijere”

Tijekom dva dana održat će se edukativne radionice, predavanja te panel diskusija u kojoj će svi zainteresirani imati priliku dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja kako bi jednoga dana spremni zakoračili u svijet rada odnosno profesionalnog djelovanja.

Rijeka – U organizaciji studentske udruge ELSA, studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci i Pravnog fakulteta u Rijeci otvorena je “Smotra prav(n)e karijere”, dvodnevni događaj kojem je cilj informirati studente o brojnim mogućnostima koje pravno obrazovanje i pravna struka pružaju budućim diplomantima Fakulteta.

Tijekom dva dana održat će se edukativne radionice, predavanja te panel diskusija u kojoj će svi zainteresirani imati priliku dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja kako bi jednoga dana spremni zakoračili u svijet rada odnosno profesionalnog djelovanja.

Prilikom otvorenja pozdravne riječi uputili su dekanica Pravnog fakulteta Vesna Crnić-Grotić, rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija i predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić.

Dekanica Crnić-Grotić istaknula je kako je upravo inicijativa studenata dovela do ovog susreta studenata i prakse koji će kako se nada biti koristan svima. Rektorica Sveučilišta u Rijeci Prijić-Samaržija istaknula je kako je ovo jedinstvena manifestacija na kojoj se promišlja o karijeri i na kojoj se dijele iskustva te je poručila studentima kako gradnja karijere ne započinje diplomom, nego se gradi tijekom studiranja.

U ime Primorsko-goranske županije sve prisutne pozdravio je predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić te pohvalio ELSU kao vrlo vrijednu i aktivnu organizaciju među studentima prava koja ima svoju političku težinu prepoznatljivu u cijeloj Europi. Fabijanić je istaknuo kako su Primorsko-goranska županija i Pravni fakultet u rijeci sklopili Sporazum o suradnji s ciljem podizanja kvalitete obrazovnog sustava i unaprjeđenja rada jedinica područne (regionalne) samouprave. U okviru Sporazuma iznikla je suradnja o stručnom usavršavaju studenata Fakulteta kroz aktivnosti stručne studentske prakse te provedbi programa edukacije službenika Županije. “Posla uvijek ima za svih koji kvalitetno rade svoj posao. Na tržištu rada bitno je biti kvalitetan i konkurentan, želim da vam ovaj susret pomogne oko izgradnje vaše buduće karijere. Učite isključivo radi sebe, a ne radi diplome”, rekao je Fabijanić.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }