Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u Gradu Rijeci

Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Rijeka – S ciljem pomoći radu učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola predviđeno je sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala učeničkih zadruga te sufinanciranje troškova edukacije iz područja produkt dizajna.

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2021/2022.

ŠTO SU UČENIČKE ZADRUGE?

Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

ŠTO SE SUFINANCIRA I DO KOJEG IZNOSA?

Predviđeno je sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi kao i  sufinanciranje troškova edukacija iz područja produkt dizajna do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

TKO MOŽE BITI KORISNIK SREDSTAVA?

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Grada Rijeke.

PLANIRANA SREDSTVA U GRADSKOM PRORAČUNU

Planirana sredstva za realizaciju mjere u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, iznose ukupno 18.000,00 kuna.

NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke, gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava. Prijavitelji se prethodno registriraju na Informacijskom servisu Grada Rijeke, a potom ispunjavaju e-Obrazac prijave te prilažu (učitavaju) potrebnu dokumentaciju. Javni poziv otvoren je od 04. listopada 2021. u 08:00 sati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine u 16:00 sati.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 209-942 i 209-943 ili putem e-maila neda.suvajac@rijeka.hr i iva.ribaric@rijeka.hr.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }