Tag "poslovno upravljanje"

Novo u PAR-u: Riječka visoka poslovna škola pokrenula je diplomski studij Poslovno upravljanje

6 months ago

Uz stjecanje općih i stručnih kompetencija, omogućeno je stjecanje transverzalnih vještina potrebnih za tržište rada što potiče studente na kontinuirano profesionalno usavršavanje i brigu za

Zašto upisati studij poslovnog upravljanja na Visokoj školi PAR? Iskustva studenata daju dobar odgovor!

9 months ago

Veliku pažnju Visoka poslovna škola PAR posvećuje obrazovanju sportaša, a naglasak je na konzultativnoj nastavi, prilagođavanju ispitnih rokova potrebama i obvezama sportaša te mentorski pristup

error: Sadržaj je zaštićen !!