Tekst iz arhive. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Unija Kvarnera: Najvrjednijim lučkim prostorom na Kvarneru upravlja se iz Zagreba @ Rijeka

Unija Kvarnera smatra neodrživim da se najvrjednijim lučkim prostorom na Kvarneru upravlja iz Zagreba, a prihodi iz luke Rijeka i Bakar te Janafa idu u centralnu blagajnu.

Rijeka – Svim jadranskim lučkim upravama mora se upravljati „s mora“, točnije s razine županija te onih jedinica lokalne samouprave koje su u mogućnosti taj posao preuzeti, u prvom redu velikih gradova poput Rijeke ili Splita, stav je Unije Kvarnera iskazan na tiskovnoj konferenciji gdje su se javnosti obratili članovi Senata Unije Marinko Dumanić i Tatjana Smeraldo, ujedno i županijska vijećnica te vijećnik Općine Lovran Siniša Vilke.

– Kroz proteklo razdoblje od 25 godina postojeći Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama doživio je niz izmjena i dopuna. Na novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čeka se godinama. Predlagatelj ga najavljuje do kraja godine, a njime se, prema našem saznanju, razina regionalnog i lokalnog utjecaja znatno smanjuje, uvodno je upozorila županijska vijećnica Smeraldo.

Istaknula je kako određivanje granica na pomorskom dobru treba dati u nadležnost županijskim povjerenstvima odnosno njihovim odjelima za pomorstvo.

– Stava smo kako država treba prenijeti ovlasti s ministarstva pomorstva i državnog odvjetništva u smislu potvrđivanja granica na pomorskom dobru na županijska državna odvjetništva, županije odnosno župana a sve s ciljem ubrzavanja postupka utvrđivanja granica, obrazložila je Smeraldo.

Lovranski vijećnik Vilke kazao je da nadležnom ministarstvu treba ostaviti nadzornu ulogu a inspekcijski nadzor u potpunosti povjeriti lučkim kapetanijama, dodavši da se na koncesije u cijelosti treba primijeniti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

– Stajališta smo da davanje koncesija na pomorskom dobru u cijelosti treba „spustiti“ Zakonom na županije, a koncesijska odobrenja trebaju kao i do sada dodjeljivati općine i gradovi, posebice kada je, takav model, u praksi davao dobre rezultate što je vidljivo u izgradnji infrastrukture kao i u redovnom i izvanrednom održavanju postojećih objekata na pomorskom dobru, poručio je Vilke.

Član Senata Unije Kvarnera, Marinko Dumanić iznio je stav stranke kako županijama treba dodijeliti dio iznosa koncesijske naknade za nabavu novih brodova čistača mora koji bi bili u stanju pokriti cjelokupni akvatorij, uključujući i otvoreno more, te pružiti pomoć u sprječavanju onečišćenja i zaštite mora u slučaju akcidentnih situacija te upozorio kako postojeća zaštita mora nije na zadovoljavajućoj razini naročito u dalmatinskim županijama te bi, u slučaju većih havarija brodova koji plove Jadranom, nastale znatne štete na obali po gospodarstvo i turizam.

Kako bi se privukle nove investicije na pomorskom dobru i morskim lukama, Dumanić je iznio stav Unije Kvarnera kako se u novi tekst Zakona, a koje se tiču luka posebne namjene, treba ugraditi niz odredbi. Među ostalim, valjalo bi propisati kako postojeće koncesije i njihovi koncesionari moraju imati mogućnost produljenja koncesija ako imaju interesa za nova ulaganja, a vrijeme koncesije će se odrediti shodno amortizaciji njihovih ulaganja. Također, Zakonom je potrebno omogućiti objedinjavanje postojećih koncesija u jedinstvenu koncesiju ako projekt novih ulaganja od koncesionara zahtjeva prostorno planska dokumentacija, a u slučaju društvenih poduzeća, kod kojih su sva zakonita ulaganja kapitala na pomorskom dobru tijekom pretvorbe poduzeća ušla u njihov kapital, treba voditi računa o obvezi obeštećivanja postojećih vlasnika, ako se iste želi izvlastiti, a što je ujedno i ustavna odredba. Nadalje, u pogledu zakonito stečenih stvarnih prava u pojasu pomorskog dobra, isto tako obavezno treba primijeniti institut izvlaštenja te osigurati sredstva za tu namjenu.

Unija Kvarnera smatra neodrživim da se najvrjednijim lučkim prostorom na Kvarneru upravlja iz Zagreba, a prihodi iz luke Rijeka i Bakar te Janafa idu u centralnu blagajnu. Fiskalna decentralizacija i jačanje uloge regionalne razine u upravljanju pomorskim dobrom osnovni je preduvjet za jači regionalni razvoj, zaključna je poruka tiskovne konferencije Unije Kvarnera na temu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

 

Ovo je tekst iz arhive. Stranice su u međuvremenu redizajnirane. Kreni od početne stranice.