Unija Kvarnera: Nikad nećemo pristati da alohtona divljač postane zavičajna divljač

Đanino Sučić kazao je da alohtona divljač uništava ovčarstvo, granu koja proizvodi izvrsni poznati proizvod, uništava ekonomsku osnovu otočnih seoskih obitelji, a ne treba posebno elaborirati kakva je demografska slika na otocima.

Rijeka – Novi zakon o lovu značajno smanjuje dio lovozakupnine koja pripada Primorsko goranskoj županiji a iz koje se sufinancirao ovaj program. S obzirom na odredbe novog zakona, smatramo da bi sredstva za ovaj program trebalo naći izvan same lovozakupnine, a da bi dio tih sredstava trebali, iz svojih proračuna, osigurati upravo otočni gradovi i općine, uvodno su objasnili Đanino Sučić, Tatjana Smeraldo i Valerij Jurešić, članovi Senata Unije Kvarnera na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji te podsjetili kako je alohtona divljač na otoke umjetno naseljena te se kroz godine nebrige, slabog ili pak zlonamjernog upravljanja raširila preko svake mjere.

– Točno je da lovačke udruge nisu kvalitetno i prema ugovornim obvezama proveli uklanjanje divljači, na više mjesta su napomenuli da za to nisu sposobni. Posljedično, njihove aktivnosti se koriste za prevenciju povećanja broja divljači, no za potpuno uklanjanje morat ćemo naći alternativne metode i inovativne pristupe poput korištenja nove tehnologije kao pomoć u lovu, napomenuo je Jurešić dodajući da je s ovom temom duboko vezan s obzirom na to da i njegova obitelj nastoji održati tradicionalno ovčarstvo na Krku unatoč ogromnim problemima upravo s alohtonom divljači.

Počevši od biljnog pokrova, uništavanja tankog sloja zemlje uslijed čega dolazi do erozije ionako rijetkog tla na otocima pa do uništenja gromača koje su kulturna baština tradicijskog graditeljstva, štete na usjevima, vinogradima, maslinicima, novim kulturama te svakako najveće štete na stoci, posebice zaštićenoj eko janjetini koja upravo zbog načina na koji se uzgaja na otocima glasi za jednu od najboljih, usudimo se reći najbolju u svjetskim okvirima, naglasio je županijski vijećnik s Cresa Đanino Sučić, inicijator donošenja “Lex Prasca” kao zadnjeg elementa obrane ovčarstva na Cresu, Lošinju, Krku, Rabu i Pagu te dodao kako “‘Bilo izravno, kao predatori ili neizravno, osvajajući prednost nad rijetkim resursima hrane i vode na otočnim pašnjacima, alohtona divljač uništava ovčarstvo, granu koja proizvodi izvrsni poznati proizvod, uništava ekonomsku osnovu otočnih seoskih obitelji, a ne treba posebno elaborirati kakva je demografska slika na otocima”.

Poručio je i kako Unija Kvarnera nikada neće pristati da alohtona divljač postane zavičajna divljač kako neki pokušavaju.

– Daljnji razvoj događaja je jasan, nestankom ili bitnim smanjenjem ekstenzivnog ovčarstva, smanjit će se broj ovaca, pašnjaci će zarasti smrekom, a divlje svinje prerovati zemlju te će, ako ne naraste smreka, erozija odnijeti tlo, objasnila je Tatjana Smeraldo.

Poručila je da “Na otočnim poljima više nema ni sitne divljači, zeca, šljuke pa ni drugih živih bića, legla i gnijezda su uništena, biološki izuzetno raznoliki otoci postaju jednolični”.

– Dok je naš slogan „raznolikost je lijepa“, ujedno se, kada govorimo o bjeloglavim supovima, pitamo „Vrijeme leti, hoću li i ja“… ako nema ovaca, nema ni hrane za supove, i tako ćemo zbog sporta i zabave malog broja ljudi uništiti vjekovnu prirodnu baštinu koja je prepoznata ne samo u Hrvatskog u kojoj osvaja važne nagrade, nego i šire od nje, naglasila je Županijska vijećnica Smeraldo.

 

”Jesmo li spremni oprati ruke i reći da nas se to ne tiče ili ćemo koristiti svaki mogući način da potaknemo uklanjanje divljači koja na tim otocima ne pripada?”, završna je misao članova Senata Unije Kvarnera na tiskov konferenciji održanoj u Rijeci.