[VIDEO] Grad Rijeka predstavio promotivno – edukativne letke o zdravoj prehrani za mlade

Pripremljena su tri letka, „Nisi siguran/na hraniš li se pravilno?“, „Recept za promjenu navike hranjenja” i “Negiranje – najbolji prijatelj poremećaja hranjenja”

Rijeka – S ciljem edukacije i promocije pravilne prehrane među mladima Grad Rijeka je izdao letke o usvajanju pravilnih navika i ispravljanju nepravilnih navika hranjenja. Pripremljena su tri letka, „Nisi siguran/na hraniš li se pravilno?“, „Recept za promjenu navike hranjenja” i “Negiranje – najbolji prijatelj poremećaja hranjenja”, koji mladima mogu pomoći u usvajanju pravilnih navika i ispravljanju nepravilnih navika hranjenja i te ih informirati o rizicima i posljedicama poremećaja hranjenja.

Zamjenik gradonačelnika Rijeke Goran Palčevski, ujedno i specijalist pedijatrijske gastroenterologije, izrazio je uvjerenje da će ovi leci, utemeljeni na znanstveno i stručno provjerenim činjenicama, biti korisni mladima, ali i njihovim roditeljima te svima koji se bave mladima.
„Često se, kad se govori o nepravilnoj prehrani, govori o poremećajima hranjenja kao što su anoreksije i bulimije, ali treba reći pretjerana tjelesa masa je daleko veći javno-zdravstveni problem. Ljudi su svjesni problema s prekomjernom tjelesnom težinom, svjesni su potrebe provođenja zdrave prehrane, međutim u svakodnevnom životu to je teško provedivo“, kazao je zamjenik Palčevski, naglašavajući kako se kako promjena prehrambenih navika ustvari predstavlja promjenu načina ponašanja i razmišljanja obitelji i okoline.

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković podsjetila kako je istraživanje provedeno 2006. godine pokazalo da čak 61% posto Riječana od 15 do 30 godina odstupa od normalnih vrijednosti indeksa tjelesne mase.Jedna od autorica letaka je i dr.sc. Greta Krešić, voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, koja se zahvalila Gradu Rijeci na ukazanom povjerenju i na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji. „Kao stručnjaku i Riječanki iznimno mi je drago da Grad Rijeka prepoznaje važnost pravilne prehrane mladih, s obzirom da znamo da prehrambene navike usvojene u mladosti često ostaju i kasnije. Naime, gotovo 70% osoba koje su pretile u mladosti ostat će pretile i kasnije i samim time predisponirane su za pojavu cijelog niza kroničnih nezaraznih bolesti“, kazala je dr.sc. Krešić.

Svaki letak tiskan je u 2000 primjeraka i do kraja godine bit će distribuiran zainteresiranim srednjoškolskim ustanovama na području Rijeke i okolice. Također, letci su dostupni i u digitalnoj formi na mrežnoj stranici Grada Rijeke, a uskoro i na Facebook stranicama Grada Rijeke i portala svejeok.hr.

Na ovaj način mladim ljudima će u svakom trenutku biti dostupne točne i stručne informacije koje će im pomoći u svim izazovima u usvajanju i u održavanju navika pravilne prehrane, odnosno informirati ih da je važno je hraniti se redovito, količinski umjereno, raznoliko i uravnoteženo, baviti se sportom, ne prihvaćati bezrezervno trenutne društvene standarde vezane uz izgled, naučiti prihvaćati vlastitu sliku tijela, razvijati samopoštovanje i otpornost na stres, te se okružiti ljudima koji su pozitivan primjer i podrška.

Leci su pripremljeni u sklopu aktivnosti usmjerenih na zdravlje mladih u okviru Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Više s press konferencije pogledajte u videu.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }