[VIDEO] Vladimir Mezak: Porto Baros je trebao biti prenamijenjen u luku za komunalni vez, kao prirodni nastavak sportsko komunalnih vezova u Mrtvom kanalu

– Veliki prostor će se morati izdvojiti na kopnu za servisne djelatnosti i za suhi vez. Da bi marina dobila oznaku kvalitete, tzv. sidra, potrebno je isto tako osigurati oko 400 parkirnih mjesta za vlasnike plovila u marini. Zbog svega nabrojanog, a i zbog puno drugih razloga, marine se smještaju izvan gradskih središta, a pogotovo izvan središta velikih gradova, kao što je Rijeka. Možda može u Novom Vinodolskom, ali za Rijeku je to neprimjereno, poručio je Mezak.

Rijeka – Na početku ove konferencije, želim uložiti veliki prosvjed na jučerašnji performans koji nam je priredila Hrvatska televizija. To je bila hrvatska demokracija na način Hrvatske televizije, koja je javni, a ne komercijalni medij! Hrvatska televizija, odabrala je šest kandidata za gradonačelnika Rijeke koje su pozvali u emisiju Otvoreno. Čak su i jednog kandidata imali na linku iz Rijeke. Iako da su i ostalima dali priliku da budu na linku. Ili iako da su nam dali svakome po 45 sekundi da kažemo nešto o nama i našim programima. Ništa od toga. To je direktno miješanje u lokalne izbore! Par dana prije službene objave o početku izbora, najmasovniji medij u Hrvatskoj je već odabrao za koga se birači trebaju odlučiti. Inače, ako ste gledali, mogli ste se posvjedočiti, da je, osim svađe između kandidata, najviše riječi bilo o lučkim projektima, što je i razumljivo, obzirom na značaj luke za grad Rijeku. To su urednici Otvorenog, vjerojatno i pretpostavili, ali nisu pozvali u studio mene, koga su u najavi predstavili kao bivšeg ravnatelja Lučke uprave Rijeka, znači znali su koliko sam relevantan da o tome govorim. Ne, umjesto mene, koji sam vodio najveći projekt razvoja Riječke luke, Rijeka Gateway, osam godina, i koji sam pokrenuo nautički turizam u Rijeci, o tim problemima govore kandidati koji o tome, blago rečeno, znaju jako malo. Njih ne zanima istina, oni se istine, u principu boje. Sramota, istaknuo je u samom uvodu Vladimir Mezak te poručio da je zanimljivo ovih dana pratiti vijesti o velikim projektima koji će se eto, baš sada, tik pred lokalne izbore realizirati u Rijeci.

– Jedan od tih projekata je i marina u Porto Barosu. Sada otkrivamo da je Riječka luka izuzetno interesantna za mega jahte i da će novi koncesionar omogućiti razvoj te vrste nautičkog turizma. Da bi se to ostvarilo, Republika Hrvatska spremna mu je prepustiti ne samo Porto Baros, nego i cijelu putničku luku. Da, izgleda super, ako si slijep i ako ne živiš u Rijeci zadnjih osam godina. Naime, nautički turizam u Rijeci sam pokrenuo, kao ravnatelj Lučke uprave Rijeka još 2013. godine. Nakon što smo osigurali brojne preduvjete za tu zahtjevnu djelatnost, u putničku luku smo uspjeli dovesti veliki broj jahti i mega jahti, koje sada već godinama krase Riječku luku. Od prvog dana je takav razvoj bio trn u oku mnogima, a ponajviše onima kojima su htjeli na svaki način privatizirati nautički turizam u Riječkoj luci i kojima je smetalo da prihodi od njega ostaju u Lučkoj upravi Rijeka, koja je neprofitna institucija i čiji se prihodi, sukladno Zakonu o morskim lukama i pomorskom dobru, trebaju uložiti u razvoj same luke, odnosno ostaju u Rijeci. Umjesto da se cijeli prostor luke koji se ne koristi za prekrcaj tereta prepusti gradu Rijeci i da se napokon omogući razvoj toga područja na način kako to odgovara građanima Rijeke, i dalje se želi iz centra moći (ovaj put je to Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), određivati sudbina Rijeke u svakom pogledu. Strateški interes Republike Hrvatske može biti luka kao prometno sjecište i kao polazno/odredišna točka teretnih tokova, ali sve što nije pod tim nazivnikom treba se prepustiti lokalnoj samoupravi. Indikativno je da nikada nije osnovana Županijska lučka uprava Rijeka, koja bi trebala upravljati cijelim lučkim područjem grada Rijeke, a koji se ne tiče prekrcaja tereta. Gle čuda, postoje Županijske lučke uprave i u Splitu, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku. Samo ne u Rijeci. U Rijeci je sve čvrsto u rukama Zagreba. Zato i dolazi u Rijeku Ministar mora, prometa i infrastrukture određivati hoćemo li, njegovom milošću, pod nadležnost grada možda dobiti neki prostor koji se nalazi u pomorskom dobru. Pomorsko dobro, umjesto da predstavlja obalni rub širine 3-6 metara, u Rijeci je nakaradno prošireno na ogromne površine, a što je nasljeđe svemoćnog poduzeća Luka još iz doba Jugoslavije. Tada je pola grada Rijeke bilo u vlasništvu poduzeća Luka, pa zato i imamo slučaj da je parkiralište na sjevernoj Delti u vlasništvu današnjeg poduzeća Luka d.d. To poduzeće, koje samostalno više ne prekrcava niti dovoljno tereta da može pozitivno poslovati, umjesto od svog core biznisa, velike prihode ubire od parkinga i od 49% suvlasništva nad kontejnerskim terminalom Brajdica. Jahting i mega jahting u putničkom dijelu luke je trebalo staviti u nadležnost novo osnovane Županijske lučke uprave grada Rijeke i nastaviti širiti to područje po riječkom lukobranu i dalje prema zapadu i gatovima koje poduzeće Luka Rijeka nije sposobna iskoristiti za prekrcaj tereta. Tada bi, ako se procjeni da je to potrebno, koncesiju za luku nautičkog turizma, odnosno marine raspisala lučka uprava grada Rijeke i u Rijeci bi se odlučivalo o svim stvarima vezanim za marinu, a i zarada od koncesije bi ostala u Rijeci, istaknuo je Mezak.

Porto Baros je trebao biti prenamijenjen u luku za komunalni vez, kao prirodni nastavak sportsko komunalnih vezova u Mrtvom kanalu, smatra Mezak.

– Porto Baros i južnu Deltu je trebalo izuzeti iz pomorskog dobra (osim obalnog ruba) i po segmentima razvijati, što u javne, što u komercijalne svrhe. Predviđeni hotel i sadržaji oko njega na Senjskom pristaništu (uz zgradu Kapetanije) bi bili mamac za turiste, ali taj plan nije prihvatila vlast u Zagrebu. S druge strane, nažalost, gradsko vijeće grada Rijeke, na prijedlog gradonačelnika Obersnela, nedavno je promijenilo detaljni plan uređenja Porto Barosa i tako omogućilo da se tamo raspiše natječaj za marinu. Tako da sada imamo situaciju, da je Gradsko vijeće grada Rijeke prihvatilo zahtjev Ministarstva mora da se promijeni urbanistički plan razvoja Porto Barosa, kako bi oni mogli raspisati natječaj za marinu, a istovremeno u Zagrebu nije prihvaćen plan da se u Porto Barosu napravi hotel. Priča o velikom broju novih radnih mjesta u marini je zamagljivanje istine, jer da se oni brinu o radnim mjestima dozvolili bi izgradnju hotela, koji bi u Porto Barosu bio nositelj turizma, i oko kojega bi se mogle razvijati druge turističke djelatnosti. Ako nemaš kvalitetnu viziju razvoja, ne možeš ništa dobro niti napraviti. Zato ćemo sada imati marinu od Porto Barosa do Žabice, u kojoj će privatni vlasnik marine (budite uvjereni da će ACI jednog dana preuzeti neki privatni poduzetnik), upravljati samim gradskim središtem, a prihode od koncesijske naknade će ubirati Ministarstvo mora. Razvojne planove marine i intervencije na terenu, gradnju i slično će također odobravati Ministar iz Zagreba. Rijeka, još jednom u svojoj povijesti, bez mogućnosti da utječe na svoju sudbinu. Marine se ne grade u gradskom centru. Marine su većim dijelom godine puste i prazne, vlasnici tamo ostavljaju svoja plovila na čuvanje i dođu u marinu samo kada kreću na krstarenje. Marine se moraju strogo nadzirati, da se ne bi desila neka šteta na plovilima, i za očekivati je da će u Riječkoj marini puno toga biti u ogradama i pod ključem. Također, neće se moći tek tako dozvoliti plovilima iz Mrtvog kanala da prolaze kroz marinu, jer se time ugrožava sigurnost skupocjenih plovila u marini. Veliki prostor će se morati izdvojiti na kopnu za servisne djelatnosti i za suhi vez. Da bi marina dobila oznaku kvalitete, tzv. sidra, potrebno je isto tako osigurati oko 400 parkirnih mjesta za vlasnike plovila u marini. Zbog svega nabrojanog, a i zbog puno drugih razloga, marine se smještaju izvan gradskih središta, a pogotovo izvan središta velikih gradova, kao što je Rijeka. Možda može u Novom Vinodolskom, ali za Rijeku je to neprimjereno, poručio je Mezak.

O problem megalomanije u Rijeci je istaknuo.

– Megalomanski autobusni kolodvor od 50 milijuna eura za koji su rekli da će biti gotov još prije dvadeset godina, a nisu ga ni počeli graditi. Megalomanski projekt s pet bazena, neprimjeren gradu od 100.000 stanovnika. A sada i najveća marina u Hrvatskoj. Dobro da nisu rekli najveća marina u ovom dijelu Europe, jer eto kod nas uvijek mora biti nešto naj. Ali dobro, ako su već htjeli dati prostor u Rijeci za tako veliku marinu, mogli su to napraviti ispred Metropolisa, koji se ionako treba izuzeti iz pomorskog dobra i prepustiti gradu Rijeci. Kako nisu, ja ovim putem tražim da se osim prepuštanja gradu Rijeci kompleksa Metropolis, prepusti i gradu Rijeci obalni rub ispred Metropolisa i akvatorij na tom području iskoristi za komunalnu luku, pod upravom Županijske lučke uprave grada Rijeka. Tako će Rijeka dobiti dovoljan broj vezova za potrebe svojih građana, u zaleđu će se nalaziti Metropolis s brojnim potencijalno interesantnim gradskim sadržajima. Završetak Riječkog lukobrana se nalazi u blizini Metropolisa, pa barke neće trebati prelaziti dugi put da izađu iz lučkog bazena, što je svakako prednost. Blizina Zagrebačke obale i novog terminal neće predstavljati problem, kao što nije bio problem izlaz barki iz Mrtvog kanala kroz Sušačku luku, odnosno Porto Baros. I za kraj, nekoliko napomena za razmišljanje. Da je marina u Porto Barosu dobra ideja, zar bi se na tako atraktivan natječaj prijavila jedino državna tvrtka ACI, čiji direktor sluša svaki mig koji mu dobaci njegov ministar Butković. Ako je to tako dobar i profitabilan projekt, zašto se niti jedna druga kompanija koja se bavi biznisom marina nije javila? Još jednom, mi jako pametni, a cijeli svijet glup. Još jednom, grad Rijeka žrtva politike, ovaj put, već tradicionalno udruženog HDZ-a i SDP-a, s njihovim satelitima u Gradskom vijeću.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }