ERSTE AD

Zazelenit će se centar Rijeke – Uz prometnice na ulazu u grad posadit će se 1.400 sadnica oleandra

Akcija ozelenjivanja ulaza u grad započela je na lokaciji prilazne ceste D-404, gdje će oleandri biti zasađeni u ukupnoj dužini od oko 400 metara.

Rijeka – Turistička zajednica grada Rijeke će na izabranim i pogodnim lokacijama uz prometnice u narednim danima ozeleniti javne površine na ulazu u grad sadnjom 1.400 sadnica oleandra primjerenih mediteranskoj klimi i okružju.

Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka, u suradnji s turističkim  gospodarstvom, provode projekt uljepšavanja Rijeke i uređenja zelenih površina na ulazu u grad i u samom centru. Akcija ozelenjivanja ulaza u grad započela je na lokaciji prilazne ceste D-404, gdje će oleandri biti zasađeni u ukupnoj dužini od oko 400 metara.

Oleandri će se potom zasaditi duž ulice Riva, na oba ulaza u pothodnik u Ulici Ivana Zajca kao i na obje strane podvožnjaka u Krešimirovoj ulici. Očekivano vrijeme trajanja sadnje 1.400 sadnica oleandra na navedenim lokacijama je do 6. studenog.

Turistička zajednica grada Rijeke i u narednim godinama nastavit će akciju uljepšavanja ulaza u grad i centar grada u sklopu projekta „Volim Hrvatsku-Volim Rijeku“ akcijom „Više cvijeća, manje smeća“.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }