Županijska skupština prihvatila izvješće o izvršenju proračuna: U prvih šest mjeseci suficit od 75 milijuna kuna

Većinom glasova prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije kao, Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdobolje prvih šest mjeseci godine kao i ostale točke dnevnog reda.

Rijeka – U Konferencijskoj dvorani „Transadrija“ u održana je 22. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Na dnevnom redu sjednice bilo je 13 točka, a članovi Županijske skupštine raspravljali su o prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, izvještaju o radu župana za razdoblje prvih 6 mjeseci, prijedlogu odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, koncesijama na pomorskom dobru te drugim temama.

Uoči Županijske skupštine župan Komadina te pročelnici Krešimir Parat i Melita Raukar odgovorili su novinarima na aktualnosti s današnje skupštine. Župan Komadina osvrnuo se na poolugodišnji izvještaj o proračunu Primorsko-goranske županije.

– Izvršenje proračuna Primorsko-goranske županije za polugodišnje razdoblje je jako dobro. Prihodi su ostvareni sa 47 posto, a rashodi sa 42 posto. Ono što često zapinje kod rashoda su procesi javne nabave i eventualno ponovljeni postupci, premašeni iznosi, pa poništenja zbog osiguranja sredstava, tako da mogu reći, osim kapitalnih rashoda koji idu malo sporije zbog pada nabava, sve ide svojom dinamikom. U pravilu na kraju godine izvršenje Proračuna Primorsko-goranske županije bude 99 posto, zaključio je Komadina.

Pročelnik UO za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat također se osvrnuo na polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

– Prihodi i primici ostvareni su 46.8 posto što je vrlo zadovoljavajuće. Iz toga se vidi prije svega da je porez na dohodak ostvaren na 53 posto od godišnjeg plana što pokazuje na bolju naplatu tog našeg najvažnijeg prihoda. Naši kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od 26 posto i oni su glavni uzrok nešto slabijeg izvršenja realizacije rashoda, kao i izvršenje rashoda za pomoć jedinicama lokalne samouprave koji su ostvareni 22.2 posto. Ukupno naplaćeni prihodi su 426,9 milijuna kuna, a suficit je 75,2 milijuna kuna, što je respektabilno te mogu reći da sve ide onako kako smo i zamislili, zaključio je Parat.

Pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj osvrnula se na točku vezanu za visinu turističkih pristojbi za 2020. godinu za gradove i općine na području Primorsko-goranske županije.

– Usvojen je cijeli novi paket zakona, Zakon o sustavu turističkih zajednica, Zakon o članarinama i Zakon o turističkoj pristojbi. Zakon o turističkim pristojbama ponudio je jednu novinu, a ta je da se sada odluka o visini turističke pristojbe na području pojedinog grada ili općine donosi na razini Županijske skupštine. To do sada nije bio slučaj, a ova nova turistička pristojba određuje se za dva razdoblja, za razdoblje sezone i post sezone, sukladno pravilniku koji je donio ministar, u kojem su propisani najviši i najniži iznosi. Svaki grad, općina i turistička zajednica grada ili općine trebala je dati svoje prethodno mišljenje o visini pristojbe za svoje područje. Mi smo sva ta mišljena prikupili i na temelju njih donijeli prijedlog koji smo uputili Županijskoj skupštini na razmatranje. To je jedna novina koju je zakon predvidio da se donosi na lokanoj razini, tako da za svaku narednu turističku sezonu donosimo posebne odluke. Ovo je odluka za 2020. godinu, a do kraja siječnja trebala bi se donijeti odluka za 2021. godinu. Ova pristojba predstavlja prihod lokane turističke zajednice, a on se dijeli između lokalne turističke zajednice, županijske razine i Hrvatske turističke zajednice te se iz toga generiraju određeni prihodi projekte i rad lokalne turističke zajednice, rekla je Raukar.

Većinom glasova prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije kao, Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdobolje prvih šest mjeseci godine kao i ostale točke dnevnog reda.