Grafiti kao velik problem Rijeke? Obersnel smatra da policija ne poduzima dovoljno po ovom pitanju

Gradonačelnik Obersnel rekao je kako je problem grafita teško rješiv bez intervencije policije te je to česta tema sastanaka s Centrom za prevenciju kriminaliteta, budući da se radi o prekršajnoj radnji oštećivanja tuđe imovine i nagrđivanju slike grada.

Rijeka – Problem neprikladnog „izražavanja“ na fasadama javnih i privatnih zgrada u Rijeci otvoren je na protekloj sjednici Gradskog vijeća. Tea Mičić Badurina (PGS) navela je kako u Rijeci postoji vrlo velik broj zgrada išaranih natpisima ili grafitima, što je posebno vidljivo u širem centru grada, primjerice na željezničkom kolodvoru, kazavši kako smatra da policiji ne bi trebao biti preveliki problem sankcionirati počinitelje i prevenirati buduće štete.

FOTO Đir Rijekom – Što nam grafiti poručuju o ‘šporkom starom gradu

Navodeći kako je Grad Zagreb sustavno pristupio rješavanju ovakvog problema, vijećnica je upitala gradonačelnika Vojka Obersnela mogu li se u Rijeci poduzeti radnje za sprečavanje grafitiranja, u suradnji s policijom zaustaviti daljnju devastaciju pročelja zgrada i prepustiti neke zgrade pojedincima za umjetničko ukrašavanje.

Gradonačelnik Obersnel rekao je kako je problem teško rješiv bez intervencije policije te je to česta tema sastanaka s Centrom za prevenciju kriminaliteta, budući da se radi o prekršajnoj radnji oštećivanja tuđe imovine i nagrđivanju slike grada.

Obersnel je ocijenio kako policija ne poduzima dovoljno radnji po tom pitanju te se slaže da se prema „rukopisu“ grafita može zaključiti da se radi o istim osobama, navevši kako će se nastojati pooštriti sankcioniranje ovakvog ponašanja, primjerice kamerama koje se prema gradonačelniku ispostavljaju kao jedini praktični način na koji se uspješno može boriti protiv vandalizma, ali i složenijeg kriminala na ulicama. U kontekstu zbivanja iduće godine i provedbe EPK projekta, gradonačelnik je rekao kako će, uz dogovor sa suvlasnicima, nastojati ukloniti dio grafita.

Ističući kako je Grad Rijeka redovito pozitivno odgovarao na upite oslikavanja zgrada javnog karaktera, Obersnel je rekao kako se dio segmenta programa Europske prijestolnice kulture bavi urbanom kulturom, gdje je predviđen veći broj grafita s umjetničkom vrijednošću.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }