Dogovoreno mjesto sljedećeg redovitog susreta župana s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina s područja PGŽ

Autor: Andrea Načinović 05.04.2022

IMG_9216

Održan je sastanak župana Zlatka Komadine i gradonačelnika Raba Nikole Grgurića na kojem je jedna od tema bila proširenje luke s komunalnim vezovima uz ACI marinu Supetarska Draga na Rabu.

Gradonačelnik Raba Grgurić istaknuo je kako se za projekt proširenja luke nada financijskoj pomoći resornog ministarstva ili EU Fondova jer se, kako je istaknuo, radi o projektu od velikog interesa za lokalno stanovništvo.U naravi se radi o potrebi izmjene Prostornog plana Grada Raba s ciljem utvrđivanja lučkog područja. Župan Zlatko Komadina ponudio je pomoć Zavoda za prostorno uređenje PGŽ i Županijske lučke uprave Rab te se suglasio s potrebom povećanja broja komunalnih vezova.

Na sastanku je bilo riječ i o rješavanju pitanja mogućnosti izmjena utvrđene granice pomorskog dobra na otoku Rabu, na predjelu Supetarske Drage-donje. Radi se o granici pomorskog dobra koja je utvrđena Uredbom Vlade RH za preko 5 000 metara obalne linije. Tom je Uredbom pomorsko dobro utvrđeno, ali ne i upisano, budući da je nakon više izrađenih verzija geodetskog elaborata u konačnici ostalo neprovedeno u katastru i zemljišnoj knjizi. Gradonačelnik Grgurić najavio je da će Grad Rab poduzeti radnje s ciljem izmjene granice za cijelo utvrđeno područje Supetarske Drage-donje.

Također je dogovoreno da će upravo Rab biti domaćin idućeg redovitog Susreta župana s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina s područja Primorsko-goranske županije koji će se održati 25. i 26. travnja 2022. Zlatko Komadina najavio je kako će to biti prilika za razgovor s gradonačelnicima i načelnicima o našim zajedničkim temama i projektima te o aktualnoj gospodarskoj, energetskoj i epidemiološkoj situaciji.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...