Građanska inicijativa Spasimo Ričinu: Gradnjom brane i akumulacije počinit će se ekocid

Autor: Marina Pauletić 28.03.2023

Rjecina_proljece Foto: Rječina, ilustracija

U kritici se osvrću na plan gradnje akumulacije Kukuljani koji bi, prema njihovom mišljenju, bio poguban za floru i faunu u kojoj obitavaju strogo zaštićene vrste.

Jelenje - Građanska inicijativa Spasimo Ričinu uputila je kritiku prijedloga prostornog plana Primorsko-goranske županije, točnije kritiku dokumenta „IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje“.

U kritici se osvrću na plan gradnje akumulacije Kukuljani koji bi, prema njihovom mišljenju, bio poguban za floru i faunu u kojoj obitavaju strogo zaštićene vrste, a osim toga plan akumulacija bi ležala na vrlo trusnom području pa se u pitanje dovodi i sigurnost svih stanovnika toga dijela županije.

Kritiku prenosimo u cijelosti u nastavku.

suha_rjecina_08 Foto: Rječina, arhiva

I. KRITIKA KLJUČNE ZADAĆE PROSTORNOG PLANA

Prostorni planovi trebaju jasno definirati zahvate i njihovu svrhu, no analiza plana kazuje da dokument Prostornog plana nije ispunio tu zadaću. Konkretno, gradnja akumulacije Kukuljani u Primorsko-goranskoj županiji nije adekvatno obrazložena u planu, što predstavlja ključni nedostatak dokumenta.

Problem leži u činjenici da svrha akumulacije nije jednoznačno prikazana. Dokument pravda gradnju akumulacije kao potrebu za vodoopskrbom županije, no istovremeno se spominje gradnja mini- hidroelektrane naslonjene na akumulaciju, što ukazuje na dvojaku svrhu zahvata koja nije dosljedno i transparentno izražena. Građevina se planira na klizištu i potresom osjetljivom području, ali posebni uvjeti gradnje za nju nisu definirani na adekvatan način. Navedeni uvjeti gradnje počivaju na netočnim analizama hidrološke podloge, koje su osnovica za izgradnju bilo kojeg hidrotehničkog objekta.

Analiza se radila prilikom većih protoka kako bi se opravdala gradnja akumulacije i hidroelektrane. Osim toga, nije razjašnjeno kako će se kontrolirati gubici vode iz akumulacije u krško podzemlje, a čak i da se sve izvede u skladu s planom, akumulacija bi se teško mogla napuniti. Ova činjenica dovodi u pitanje svrhu zahvata, odnosno vodoopskrbu koja neće moći biti ispunjena potrebnim količinama vode.

Mini-hidroelektrana nije prikazana kao zaseban projekt, već kao dio većeg sustava koji uključuje i akumulaciju. Stoga nije jasno kako bi njezin zahvat donio koristi, niti je istražena njegova dobrobit unutar toga sustava. Ova nejasnoća dovodi u pitanje koristi koje bi projekt imao za građane županije i cijele zemlje.

Postavlja se ključno pitanje čemu služi gradnja brane. Dokument navodi da je cilj vodoopskrba županije, no istovremeno se nagovješćuje da će se voda koristiti i za proizvodnju struje. Stoga je teško utvrditi je li gradnja akumulacije uistinu u interesu građana, odnosno je li cilj zahvata vodoopskrba ili proizvodnja struje koja će donositi profit.

II. AKUMULACIJA PODRAZUMIJEVA EKOCID

Planirana izgradnja akumulacije predstavlja izravnu prijetnju bjelonogom raku, strogo zaštićenoj vrsti na crvenoj listi. Bjelonogi rak iz Rječine, zajedno s područjem sjeverne Istre, predstavlja ishodište za cijelu Europu te je procijenjene starosti od 6 milijuna godina. Uništavanje njihovih staništa i eliminacija ove genetski jedinstvene vrste predstavlja neodgovornu praksu koja bi dovela do ekocida.

Istraživanje o bjelonogom raku provedeno prethodnih mjeseci potvrđuje iznimnu vrijednost ovog područja za očuvanje ove ciljne vrste. Populacija je iznimno zdrava i brojna na mjestima gdje nema ispusta otpadnih voda i gdje Hrvatske vode nisu djelovale. Prostornim planom planirana je studija i analiza koja bi odredila mjere zaštite, no nijedna buduća studija nije u stanju opravdati ovakav ekocid. Akumulacija će istrijebiti ričinskog raka, a to će biti izravna posljedica odredbi donesenih unutar ovog Prostornog plana.

Osim bjelonogog raka, akumulacija bi imala poguban utjecaj i na druge vrste, kao što je primorska pastrva Salmo labrax, čija je prisutnost utvrđena u izvorišnom dijelu koji bi bio potopljen, a njen biološki potencijal bio bi potpuno uništen. Uništenje njihovih staništa dovelo bi do izumiranja reofilne i ostale faune, kao što su obalčari, tulari, slapoljubi, vodencvijetovi i riječne zdjelice, čija su staništa najzdravija upravo na planiranom dijelu potapanja.

III. ZAHVATI PREDLOŽENI PROSTORNIM PLANOM GRADE SE NA TRUSNOM PODRUĈJU

Izgradnja akumulacije na području koje se proteže od Ilirske Bistrice do Vinodola može imati katastrofalne posljedice, uključujući moguće potrese. Zbog činjenice da se ovo područje nalazi na velikom rasjedu koji je često bio izvor potresa tijekom povijesti, velika težina akumulacije mogla bi izazvati promjene naprezanja u stijenskoj masi i dovesti do potresa.

Ova informacija dodatno potvrđuje prijepore oko gradnje akumulacije koju je predvidio Prostorni plan, a koja, tako opisana, već ima brojne manjkavosti i hazarda za građane, kvalitetu života i prirodu.

Osim toga, postavlja se pitanje zašto se ciljna vrsta bjelonogi rak, koja je od svjetske važnosti, ne smatra državnim, županijskim i općinskim prioritetom, dok se istovremeno provodi gradnja brane koja ima brojne nedostatke. Kako će se nadoknaditi šteta nastala prekidanjem višestoljetne snažne kulturološke i emocionalne veze stanovnika ovog kraja i njihove rijeke, još nije jasno.

Ovo pitanje traži brzi odgovor i donošenje odluka kako bi se zaštitila priroda i stanovništvo u ovom području te se spriječile potencijalne katastrofe koje bi mogle uzrokovati trajnu štetu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...