BOOST5: Hrvatska i Italija u suradnji za održivi kulturni turizam

Autor: Andrea Načinović 26.08.2022

wp-content/uploads/2019/10/step-ri-zgrada-kampus-realizator.jpg

Projekt je usmjeren na valorizaciju i očuvanje bogate i raznolike kulturne baštine Jadranske Hrvatske i Italije, uz istodobno podržavanje gospodarskog rasta održivim korištenjem baštine.

Rijeka - Grad Rijeka i Step Riznanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci partneri su na novom Interreg Italija-Hrvatska projektu BOOST5, punog naziva „Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage/Korištenjerezultata 5 IT-HR projekata za poticanje turističke valorizacije kulturne, industrijske i prirodne baštine“, koji je fokusiran na razvoj održivog turizmau Jadranskoj regiji.

Projekt je usmjeren na valorizaciju i očuvanje bogate i raznolike kulturne baštine Jadranske Hrvatske i Italije, uz istodobno podržavanje gospodarskog rasta održivim korištenjem baštine. Fokusiranim radom na izazovima nejednako razvijenih turističkih destinacija i napuštene baštine, projektom će se kreirati novi turistički proizvodi, te na taj način obogatiti turistička i kulturna ponudaJadranske regije.

Pandemija je pokazala da je turizam gospodarski pokretaču Italiji i Hrvatskoj, ali je također pokazala i krhkost sektora, s ponudom koja je još uvijek vrlo fragmentirana, što rezultira neuravnoteženim turističkim razvojem duž obale.

Otuda potreba za promicanjem sinergija između javnih i privatnih aktera i relevantnih dionika kao što su turistički djelatnici, kulturna i kreativna poduzeća, kulturni djelatnici, kreatori kulturnih i turističkih politika, za zajedničko donošenje politika održivog razvoja i stvaranje novih kulturnih ruta u Hrvatskoj i Italiji, usmjerenih na pristupačnost, održivost i delokalizaciju turističkih tokova prema manje poznatim lokacijama.

Ova će jednogodišnja suradnja rezultirati kreacijom inovativnih kulturnih ruta koje valoriziraju prirodnu i kulturnu baštinu u Italiji i Hrvatskoj, kako bi se otvorilenove tržišne mogućnosti kopnenog i obalnog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti turističkog sektora. Tome će doprinijetibesplatne tematske edukacije, kao i design thinking radionice za projektne dionike, a najbolje prakse pretočit će se u Smjernice za dizajniranje inovativnih kulturnih i turističkih rješenja, koje će biti dostupne svima koji u svojim regijamažele kreirati nove turističke proizvode temeljene na valorizaciji baštine.

Kako biste bili informirani o svim projektnim aktivnostima i pravovremeno se prijavili na besplatne radionice, pratite službenu stranicu i Twitter projektne profile.

Više sa portala torpedo.media ...