Četvero znanstvenika Sveučilišta u Rijeci dobilo najviše državno priznanje za znanost

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 25.11.2022

wp-content/uploads/2021/12/UniRi.jpg

Najviše državno priznanje za znanost dodjeljuje se osobama koje su postigle važna dostignuća u znanstvenoistraživačkom radu.

Rijeka - Među ovogodišnjim dobitnicima državne nagrade za znanost su i četiri znanstvenika Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Jonathan Lerga s Tehničkog fakulteta, prof. dr. s.c Vanda Juranić Lisnić s Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Stjepan Špalj s Fakulteta dentalne medicine, dok je dr. sc. Feđa Milivojević s Filozofskog fakulteta dobio nagradu za znanstvene novake. Najviše državno priznanje za znanost dodjeljuje se osobama koje su postigle važna dostignuća u znanstvenoistraživačkom radu.

Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za osobito znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada, a nagradu za znanstvene novake mogu dobiti mladi znanstvenici za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Riječki znanstvenik prof. dr. Jonatan Lerga, izvanredni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, nagrađen je za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna inteligencija. Jonathan Lerga je u prošloj godini ukupno objavio 14 znanstvenih radova, od čega 8 u časopisima baze Web of Science.

Prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić s Medicinskog fakulteta nagrađena je državnom nagradom u području biomedicinskih znanosti. Njezina znanstvena otkrića iz područja biologije i patogeneze citomegalovirusne infekcije u jajnicima i njezin utjecaj na plodnost i trudnoću opisana su u znanstvenom radu objavljenom u časopisu Immunity, jednom od najprestižnijih svjetskih znanstvnenih časopisa.

Prof. dr. sc. Stjepan Špalj s Fakulteta dentalne medicine također je nagrađen u području biomedicinskih znanosti, a njegova ispitivanja dentofacijalnih deformiteta i narušenih funkcija orofacijalnog sustava i rezultati pružili su dokaz i jasan doprinos tiologiji, dijagnostici i terapiji u području ortodontskih anomalija. Kreirao je i ocijenio novi instrument koji obuhvaća perfekcionizam, samopoštovanje i sliku tijela vezano uz percepciju izgleda glave, lica i zubi.

Znanstveni novak, dr. sc. Feđa Milivojević, poslijedoktorand Odsjeka za povijest riječkog Filozofskog fakulteta nagrađen je godišnjom nagradom za mlade znanstvenike u području humanističkih znanosti, polje povijest. Nagradu je dobio za znanstvenu knjigu “Cezarov Ilirik” koja se bavi jednim od ključnih razdoblja interakcije rimskog svijeta s istočnom obalom Jadrana i njezinim zaleđem.

Čestitamo dobitnici i svim dobitnicima državne nagrade!

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...