Do 4. listopada podnošenje zahtjeva za financiranje nabave radnih bilježnica učenicima iz Rijeke koji polaze osnovnu školu u drugim JLS-e

Autor: Nikola Cvjetović 14.09.2023

knjige-78152

U školskoj godini 2023./2024. godini Rijeka je po prvi puta osigurao proračunska sredstva za radne bilježnice svih obveznih predmeta za svoje učenike.

Rijeka - Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem u gradu Rijeci, koja pohađaju osnovne škole i u drugim jedinicama lokalne samouprave, da do 4. listopada podnesu zahtjev za financiranje troškova nabave obveznih radnih bilježnica.

Naime, u školskoj godini 2023./2024. godini Rijeka je po prvi puta osigurao proračunska sredstva za radne bilježnice svih obveznih predmeta za svoje učenike.

Početkom školske godine sve osnovne škole grada Rijeke, odnosno 23 osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka te dvije osnovne škole drugih osnivača (Osnovna waldorfska škola i Katolička osnovna škola “Josip Pavlišić“ za svoje su učenike nabavile te im distribuirale radne bilježnice obveznih predmeta. Radne bilježnice izbornih predmeta, ostale posebne radne bilježnice, radni listići, likovne mape, atlasi i kutije s radnim priborom nisu obuhvaćene ovim sufinanciranjem.

Procijenjeno je kako će za ovu svrhu u gradskom proračunu biti potrebno osigurati 411.596,00 eura.

Osim učenika koji pohađaju osnovne škole u Rijeci, zaključkom gradonačelnika sufinancirat će se i nabava obveznih radnih bilježnica i za učenike koji imaju prebivalište u Rijeci, a pohađaju od 1. do 8. razreda osnovne škole u drugim općinama i gradovima. Sufinanciranje će se odobriti u visini od 25,00 eura do 73,00 eura, ovisno o razredu za koji se traži isplata za nabavljene obvezne radne bilježnice.

Kako bi se odobrilo financiranje udžbenika, roditelji/skrbnici u obvezi su Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade dostaviti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu škole koju dijete pohađa,
presliku računa za kupljene radne bilježnice ili drugi odgovarajući dokaz o plaćanju,
Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac „Podaci za isplatu“
presliku bankovne kartice na kojoj je vidljiv IBAN,
presliku osobne iskaznice djeteta (obje strane).
Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Titov trg 3, Rijeka najkasnije do 4. listopada 2023. godine.

Sredstva za sufinanciranje radnih bilježnica djeci koja pohađaju osnovne škole u drugim općinama i gradovima osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...