Dovršen revizijski nalaz poslovanja HNK Ivana pl. Zajca u 2021. godini

Autor: Marina Pauletić 18.01.2023

kazaliste_ivana_pl_zajca_zrak__2_

Revizija je uputila Kazalištu dvanaest preporuka i jednu Odjelu za kulturu.

Rijeka - Kako je krajem svibnja 2022. godine i najavio, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović odlučio je objaviti dovršeni revizijski nalaz poslovanja HNK Ivana pl. Zajca u 2021. godini.

U revizijskom mišljenju se između ostalog navodi da je „uspostavljen sustav unutarnjih kontrola u aktivnostima upravljanja poslovnim procesima zadovoljavajući uz stanovite nedostatke. (…) Rizik prekida poslovanja Kazališta nije ostvaren, kazališni programi se redovno odvijaju. Održavanje kontinuiteta poslovanja u uvjetima pandemije i u razdoblju nakon (ekonomska kriza) značajan je doprinos zadovoljavanja javne usluge u kulturi i očuvanja mentalnog i društvenog zdravlja zajednice. Navedeno je nužno uzeti u obzir prilikom razumijevanja iskazanog mišljenja i analiza fizičkih i financijskih pokazatelja iznesenih u ovom izvještaju“.

Sažetak najznačajnijih nalaza i preporuka obuhvaća: Planiranje i praćenje izvršenja plana izvještavanjem; Financijske izvještaje Kazališta za 2021. godinu (Bilanca; Izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima); Upravljanje ljudskim resursima te Područje nabave.

Revizija je uputila Kazalištu dvanaest preporuka i jednu Odjelu za kulturu. Sve preporuke po važnosti pripadaju kategoriji 2 (nisu ključne, ali imaju utjecaj na značajna poboljšanja) i kategoriji 3 (manjeg su značaja, ali ipak trebaju biti realizirane). Gradonačelnik je prihvatio predložene preporuke unutarnje revizije i one su uključene u Plan djelovanja (provedbe) preporuka koji je sastavni dio revizijskog nalaza.

Cjelokupni nalaz, odnosno revizijsko izvješće, moguće je preuzeti na poveznici ovdje.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...