Filipović: Za sada nemam namjeru smjenjivati Upravu ni Nadzorni odbor Autotroleja

Autor: Portal Torpedo 21.05.2024

marko_filipovic_-03619

Riječki gradonačelnik uputio je Gradskom vijeću Prijedlog prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu - ukupni prihodi i primici iznose 186,8 milijuna eura, a ukupni rashodi i izdaci 199,4 milijuna eura.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović uputio je Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu, kojim ukupni prihodi i primici iznose 186,8 milijuna eura, a ukupni rashodi i izdaci 199,4 milijuna eura.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika su manji od rashoda i izdataka za 12,7 milijuna eura, a navedeni iznos razlike se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun, što govori, naglasio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, o odgovornom upravljanju proračunom.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja do kraja godine.

„Drago mi je da se proračun stabilno puni i da nemamo problema s likvidnošću, što znači da ne samo da sve svoje račune plaćamo na vrijeme, nego i prije roka dospijeća, što je ogroman uspjeh s obzirom na stanje prije tri godine i sve one izazove s kojima smo se suočavali, naravno iz objektivnih razloga, od posljedica epidemije koronavirusa do inflatornih udara koje je proračun trpio. I ova godina još uvijek je opterećena inflatornim udarima. Nadam se da će inflacija biti manja, barem su prognoze takve. Jednako tako makroekonomski uvjeti za ovu godinu daju naslutiti da do kraja godine ne bi trebalo biti problema s izvršenjem prihodovne, ali i rashodovne strane proračuna. Stoga sam zadovoljan što nastavljamo s čitavim nizom projekata koje smo zacrtali, kao u energetskoj obnovi, tako i u kulturi i obrazovanju, odnosno svemu onome o čemu grad brine, vodeći na taj način računa o dobrobiti svih građana“, poručio je gradonačelnik Filipović na konferenciji za novinare.

Ukupni prihodi i primici se povećavaju za 16,7 mil. eura ili za 9,8 %, a najznačajnije povećanje je kod prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći. Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 75,8 mil. eura, što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 11,9 mil. eura ili 18,6%. Povećanje se temelji na boljem ostvarenju, na što utječe kontinuirani rast zaposlenosti i plaća. Procjenjuje se da će značajan utjecaj na povećanje prihoda od poreza na dohodak imati donesene uredbe kojima su se povećale plaće.

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu 51,5 mil. eura, što je povećanje za 4,9 mil. eura ili za 10,4 %, a na povećanje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole, obzirom na povećane rashode za zaposlene (rast plaća u OŠ).

Prihodi od imovine iznose 13,6 mil. eura, što je smanjenje za 480.951 eura ili za 3,4 % u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe smanjenje prihoda od zakupa poslovnog prostora. Zbog radova u centru grada u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, zakupnicima na navedenom području je umanjena zakupnina za vrijeme trajanja radova pa se prihodi od zakupa poslovnog prostora planiraju u iznosu 7,3 mil. eura. Ostali prihodi od imovine su prihodi od najma stambenog prostora u iznosu 1,8 mil. eura, prihodi od spomeničke rente u iznosu 1,1 mil. eura, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu 1,1 mil. eura i drugo.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i prihodi od komunalnog doprinosa i naknade, koji se planiraju u iznosu od 27,1 mil. eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana. Od proračunskih prihoda, u ovoj skupini prihoda je vrijednosno najznačajnija komunalna naknada u iznosu od 16,6 mil. eura. Kod proračunskih korisnika se po osnovi prihoda po posebnim propisima planira 7,2 mil. eura, koje ostvaruju obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga i slično.

Ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 20,4 mil. eura ili za 11,4 %, a najznačajnije povećanje je kod rashoda za zaposlene te kod materijalnih i kapitalnih rashoda. Rashodi za zaposlene se povećavaju u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, ukupno za 10,5 mil. eura, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.

Povećavaju se sredstva za program održavanja komunalne infrastrukture za 682.078 eura, što se prvenstveno odnosi na čistoću grada, koja je u prvom proračunu također povećana.

Povećavaju se sredstva za program gospodarenja zemljištem za 305.270 eura i za program održavanja objekata javne, stambene i poslovne namjene za 1,4 mil. eura. Prvenstveno se ovo odnosi na stambene prostore pri čemu se stanovi neuvjetni za stanovanje žele urediti i što prije dodijeliti građanima na korištenje putem liste za dodjelu stanova.

Povećavaju se rashodi za kapitalne projekte: Energana za 1,1 mil. eura, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine za 1,6 mil. eura i rashodi za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić za 0,9 eura, sukladno dinamici realizacije navedenih investicija.

Planira se ulaganje u izmicanje željezničkog kolosijeka, Produženu ulicu Riva i Trg Žabica u iznosu 1,0 mil. eura.
Povećavaju se sredstva za investiciju Pješački most „Žakalj“ preko Rječine za 185.000 eura.
Povećavaju se sredstva za nabavu opreme kod više proračunskih korisnika: Dječjih vrtića, kod Gradske knjižnice za nabavu knjižne građe, kod Javne vatrogasne postrojbe, HKD-a i drugih proračunskih korisnika.
Povećavaju se sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva za 171.303 eura.

Gradonačelnik Filipović posebno se osvrnuo na povećanje ulaganja u sport, koja su već, naglasio je, povećana izvornim proračunom.
Tako se Povećavaju se sredstva za javne potrebe u sportu za 370.000 eura, na sveukupno 2.745.500,00 eura (povećanje od 15,58 %), pri čemu se najvažnija povećanja odnose na 300.000,00 eura povećanja sredstava na aktivnosti „Treninzi i natjecanja sportaša“, od kojeg iznosa se 100.000,00 eura raspoređuje na istoimenu podaktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ namjenski za 99 riječkih klubova koji se nalaze na redovnom sufinanciranju svojih programskih aktivnosti, a preostalih 200.000,00 eura povećanja na podaktivnosti „Potpore loptačkim sportovima“, za sljedećih 12 klubova: Košarkaški klub Kvarner, Košarkaški klub FSV, Rukometni klub Zamet, Ženski rukometni klub Zamet, Muški rukometni klub Kozala, Hrvatski nogometni klub Rijeka, Hrvatski nogometni klub Orijent, Ženski nogometni klub Rijeka, Hrvatski akademski odbojkaški klub Rijeka, Muški odbojkaški klub Rijeka, te Ženski odbojkaški klub Drenova i Vaterpolski klub Primorje.

„Ovim rebalansom, kao i prvotno planiranim proračunom, jasno je istaknut sport, što je već dalo rezultate, i ovim putem čestitam sportašicama i sportašima na postignutim rezultatima. Primjerice, Košarkaški klub Kvarner se kvalificirao i vratio u najviši rang natjecanja, rukometni klub Zamet se vratio u najviši rang natjecanja, a Hrvatski malonogometni klub Rijeka kvalificirao se u najviši rang natjecanja“, kazao je gradonačelnik Filipović.
Ujedno je podsjetio kako su Grad Rijeka i HNK u srijedu, 22. svibnja od 18 sati organizirali javno gledanje finala nogometnog kupa na Trgu 128. brigade HV-a.
„Nadamo se pobjedi HNK Rijeke i ako sve bude kako treba, a nema razloga da ne bude, s obzirom na igru Rijeke ove sezone, u suradnji s klubom organiziramo doček nogometaša na Korzu, odnosno nakon pobjede u finalu kupa“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Nadalje, rebalansom se osigurava 40.000,00 eura za organizaciju Final foura u vaterpolu u Rijeci.

Rebalansom proračuna uvodi se projekt uređenja boćališta Boćarskog kluba Vežica vrijedan 50.000,00 eura. Planira se dobaviti dva montažna objekta od kojih bi jedan imao funkciju garderoba sa sanitarnim čvorovima i tuševima, a drugi funkciju uredskih odnosno društvenih prostora (kantina i sl.). Radovi obuhvaćaju i uređenje okoliša, rasvjetu i sl.

Podsjetimo, Proračunom za 2024. godinu planirana su i ulaganja u objekte sporta: zamjena umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida, uređenje parketa Centar Zamet kako bi se u objektu mogla održavati državna prvenstva u gimnastici, zamjena balona na Bazenu za skokove, izgradnja dva nova padel igrališta u sklopu Boćarskog centra Podvežica, kao i ugradnja solarnih elektrana na Sportsko-rekreacijskom centru „3. maj“ te nogometnim igralištima Krimeja i Robert Komen.

Povećavaju se sredstva za programe unapređenja kvalitete života i zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja za 244.000 eura. Između ostaloga, planira se sufinanciranje programa Centra za razvoj i integraciju sv. Vid u iznosu od 22.000,00 eura koji provodi Caritas Nadbiskupije Rijeka. Radi se o projektu pružanja podrške izbjeglicama iz Ukrajine (uglavnom žene i djeca) u integraciji u novu zajednicu, poboljšanje kvalitete njihovog života, te izgradnja mostova između različitih kultura i identiteta.

Uvodi se nova populacijska mjera sufinanciranja medicinski potpomognute oplodnje u iznosu 20.000 eura. Ovom bi se mjerom sufinancirali troškovi postupka medicinski potpomognute oplodnje kada se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a uvjeti bi se propisali Odlukom. Planira se osigurati 20.000,00 eura. Odluka će se prije predlaganja naći na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Planira se novi projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije u iznosu od 220.000 eura. Radi se o projektu pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije.

Planira se obnova dijela stolarije HNK I. pl. Zajca u iznosu 222.500 eura te projekt klimatizacije i grijanja Gradskog kazališta lutaka u iznosu 260.000 eura.
Uz već poznatu Zimsku priču iz Benčića, ovog ljeta Benčić je ugostiti novu manifestaciju, „Ljetna priča iz Benčića“, za što se rebalansom osigurava 92.724 eura. Nova manifestacija, koju su kreirale ustanove u kulturi koje djeluju u art-kvartu “Benčić”, odvijat će se od 17. lipnja do 31. srpnja.

U svrhu pomoći zakupcima indirektno pogođenim radovima u Adamićevoj ulici koji se izvode u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Rijeka“, a nakon provedenih analiza stručnih službi Rijeka plusa, u dogovoru s Gradom Rijeka određeno je kako će zakupnina za prodajna mjesta i skladišne prostore na Centralnoj gradskoj tržnici biti umanjena za 30 %.

Ovim umanjenjem bit će obuhvaćeni svi zakupci koji s društvom RIJEKA plus d.o.o. imaju sklopljen Ugovor o dugoročnom zakupu prodajnog mjesta na tržnicama, odnosno ukupno 122 subjekta, pri čemu se umanjenje ne odnosi na korisnike dnevnog zakupa, ugovore o privremenom korištenju, prigodne prodaje i slično.

Predviđeno umanjenje planira se primijeniti na razdoblje od 01. lipnja 2024. godine do okončanja radova. Na mjesečnoj bazi umanjenje iznosi gotovo 17.000,00 eura bez PDV-a.

Treba naglasiti kako prihodi od zakupnina Centralne tržnice čine gotovo 90% ukupnih prihoda od zakupnina svih triju tržnica, te da će umanjenje zakupnine značajno utjecati na gubitak prihoda, kao i na ostale pokazatelje poslovanja Rijeka plusa.
Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje bit će raspisan u četvrtak 23. svibnja 2024. godine, a prijave će se zaprimati od 27. svibnja 2024. godine u 08,00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16,00 sati.
Javni poziv bit će objavljen na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Putem ovog javnog poziva će se poduzetnicima dodijeliti nepovratne potpore za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja učinkovitosti u poslovanju.
Za provedbu ove mjere iz proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu osigurano je 120.000,00 eura, a poduzetnici mogu ostvariti nepovratne potpore u visini od 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 2.700,00 eura.
Dodjela subvencija poduzetnicima u okviru ovog javnog poziva dio je Općeg programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg čini ukupno 11 mjera.

Od 2008. godine, od kada se potpore poduzetnicima dodjeljuju putem ove mjere, Grad Rijeka dodijelio je 551 potporu u iznosu od 823.517,00 eura (protuvrijednost 6.204.788,86 kuna).
To je ujedno i najveći broj potpora dodijeljen putem neke od mjera sistematiziranih u okviru Općeg programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg čini ukupno 11 mjera, a u četvrtak kreće Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora odnosno za prvu od spomenutih mjera.

Prema predviđenom i već najavljenom rasporedu objave Poziva, polovicom lipnja biti će objavljen Javni poziv za mjeru Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, dok će se Javni poziv za preostale mjere objavit do sredine rujna ove godine.
Za sve mjere putem kojih Grad Rijeka subvencionira poduzetnike, odnosno dodjeljuje nepovratne potpore, za 2024. godinu u Proračunu je osigurano više od pola milijuna eura (516.820,00 eura).

Odgovarajući na novinarsko pitanje o zahtjevu oporbe za smjenom uprave KD Autotroleja zbog trenutne situacije u javnom gradskom prijevozu, gradonačelnik Filipović istaknuo je kako za sada nema namjeru smjenjivati niti Nadzorni odbor niti Upravu ovog komunalnog društva.
Na novinarsko pitanje zašto se privremeno smanjenje cijene pokaznih karata od 25 % ne odnosi i na godišnje karte, gradonačelnik Filipović je odgovorio kako je mjera umanjenje cijene odnosi na karte koje se najčešće kupuju te da vjeruje kako će situacija u prijevozu normalizirati te da će korisnici godišnjih karta biti zadovoljni s uslugom koju su platili.

Odgovarajući na pitanje u vezi inicijative građana Trsata za vraćanjem mogućnosti prometovanja Vrtlarskim putem, gradonačelnik Filipović naglasio je kako su gradske službe na tu temu u intenzivnoj komunikaciji s Vijećem Mjesnog odbora Grad Trsat te s građanima.
„Znam da su građani do sada koristili Vrtlarski put, koji je vrlo uska ulica, to je više put nego cesta. Trajno rješenje je izgradnja Sveučilišne avenije u njezinom punom profilu kako je i planirano. Prometni stručnjaci trenutno ispituju mogućnost ponovnog korištenja te ceste i ako postoji mogućnost, ona će biti provedena. Ako ne postoji, onda je sigurnost građana i sudionika u prometu, a u ovom slučaju i građana koji su pisali peticiju primarna i ne možemo dozvoliti da u jednom dijelu se nešto dogodi, jer onda je odgovornost na onima koji su to pustili u promet“, poručio je gradonačelnik.

Novinare je zanimalo razmišlja li Grad Rijeka, budući na stanje u proračunu, o snižavanju poreznih stopa. Gradonačelnik je podsjetio na ispunjena obećanja o kontinuiranom smanjenju stopa poreza u razini nekadašnjeg prireza na dohodak, te dodao kako će se o daljnjem smanjivanju poreza moći razmišljati krajem godine, a nakon razmatranja prihodovne i rashodovne strane proračuna.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...