Grad Rijeka i ove godine osigurao preko 10,6 milijuna kuna za programe školskog nadstandarda

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 12.09.2022

Zavrseni-radovi-na-energetskoj-obnovi-OS-SE-Belvedere-qpr

Prošle školske godine u Program produženog boravka i cjelodnevne nastave bilo je uključeno oko 1900 učenika. U ovoj školskoj godini u ukupno 25 osnovnih škola, organizirane su 82 skupine, i to 62 skupine produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

Rijeka - U gradskom proračunu za 2022. godinu osigurano je preko 10,6 milijuna kuna za programe školskog nadstandarda, dodatne programe koje Grad Rijeka nudi u svojim osnovnim školama.

Produženi boravak i cjelodnevna nastava

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije ili nakon redovne nastave s organiziranom prehranom i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad predstavlja specifičan oblik, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno koji uključuje i prehranu učenika.

Programi se sufinanciraju na način da se dio rashoda osigurava u proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Ove programe će u 25 osnovnih škola provoditi ukupno 82 učitelja/ica za koje Grad Rijeka osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika.

Prošle školske godine u Program produženog boravka i cjelodnevne nastave bilo je uključeno oko 1900 učenika. U ovoj školskoj godini u ukupno 25 osnovnih škola, od toga 23 škole kojima je osnivač Grad Rijeka te dvije osnovne škole drugih osnivača, organizirane su 82 skupine, i to 62 skupine produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

Ovim programima bit će obuhvaćeno oko 56% učenika/ca razredne nastave, a najviše zainteresiranih, oko 700, ima među učenicima prvih razreda. Za program produženog boravka i cjelodnevne nastave iz gradskog se proračuna izdvaja preko 8.700.000,00 kuna na razini jedne školske godine.

Građanski odgoj i zavičajna nastava

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje. Rijeka je uvela Građanski odgoj u svoje osnovne škole kako bi promicala nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijala ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo popularan program „Moja Rijeka“ s idejom pružanja malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju. Program „Moja Rijeka“ provodi se kao izvannastavna aktivnost za učenike predmetne nastave, u svim osnovnim školama u kojima se iskaže interes.

Programi za darovite učenike

Program “E-matematička učionica” za darovite mlade matematičare predstavlja oblik izvannastavnog rada sa skupinama darovitih učenika po prilagođenim naprednim programima. Polaznici su učenici svih riječkih osnovnih škola, uzrasta od četvrtog do osmog razreda, identificirani nakon natjecanja ili temeljem ciljanog testiranja. S njima rade istaknuti pedagozi i matematičari iz osnovnih i srednjih škola, te fakulteta. Ciljevi E- matematičke učionice su: razvijati darovitost na polju matematike, kreativnost, samoinicijativnost i kritičko mišljenje, razvijati analitički pristup rješavanja problema kroz samostalni rad, te poticati i stvarati princip individualnog pristupa u poučavanju. Nositelj Programa je OŠ Gornja Vežica.

Program “LIADO” – “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca” okuplja učenike od petog do osmog razreda svih osnovnih škola grada Rijeke. Cilj programa je razvijati i poticati kreativnost djece, kako bi daljnjim radom pozitivno utjecala na okruženje u smislu dizajna i kulturne svijesti. Nositelj Programa je OŠ Nikola Tesla.

Pomoćnici u nastavi

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva veću uključenost svih učenika u nastavni proces kao i njihovo uključivanje u nastavu lokalnih škola i njihovih kultura. Na tragu ove ideje, Grad Rijeka je još 2008. godine krenuo sa zapošljavanjem šest pomoćnika koji su bili financirani iz proračunskih sredstava. Od tada, pa sve do danas taj broj je u porastu ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke. Najveći zamah u zapošljavanju pomoćnika odigrao se tijekom 2014./2015. školske godine kada je na natječaju Europskog socijalnog fonda prošao projekt pod nazivom „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“.

U ovoj, 2022/2023. školskoj godini Grad Rijeka je osigurao 76 pomoćnika u nastavi. Putem RInkluzije je osigurano 2.854.013,40 kuna za rad 63 pomoćnika u nastavi, dok je proračuna Grada dodatno osigurano oko 350.000,00 kuna za rad još 13 pomoćnika.

Grad Rijeka osigurava podršku pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine koji s učenicima radi nakon redovne nastave i romskog pomagača koji učenicima pruža podršku tijekom nastave.

Školsko poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla

Grad osigurava sredstva za rad jednog provoditelja programa koji je namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikola Tesla. Program okuplja učenike kojima je potreban dodatan oblik podrške – učenike iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s određenim razvojnim teškoćama, učenike s teškom obiteljskom situacijom (učenici koji borave u sigurnoj kući, učenici koji su izgubili roditelja), učenike pripadnike romske nacionalne manjine.

Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih sredina

Dodatno, u 2022. godini Grad Rijeka osigurava 2.180.000,00 kn za pomoć obiteljima, temeljem uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi, za troškove marende, ručka, užine i dijela troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola. Zaprimanje zahtjeva za navedeni oblik pomoći traje do 16. rujna kako bi se ostvarilo pravo od početka školske godine, ali se pomoć može ostvariti i tijekom cijele školske godine.

Također, u 2022. godini Grad Rijeka planirao je 400.000,00 kn za pomoć obiteljima, temeljem uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi, putem poklon-bona za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda, socijalnom uvjetu (pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na osobnu invalidninu za učenika), uvjetu udomiteljstva i uvjetu jednoroditeljstva iznosi 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok za korisnike po socijalnom uvjetu – korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosi 375,00 kn za niže razrede i 750,00 kn za više razrede. Zaprimanje zahtjeva za navedeni oblik pomoći traje do 16. rujna.

Više sa portala torpedo.media ...