Grad Rijeka povećao sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini

Autor: Nikola Cvjetović 05.12.2023

Kosnja-901x600 Foto Grad Rijeka

Kako se ističe u prijedlogu odluke poslanom Gradskom vijeću s 52. gradonačelnikovog kolegija, u narednom periodu planira se povećano održavanje čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, provedba mjera prilagode klimatskim promjenama kao i provedba mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Mjere će se provoditi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Gradu Rijeci.

Rijeka - Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija, uz niz drugih odluka, na raspravu i usvajanje upućen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, za koji se predlaže osiguravanje iznosa od gotovo 20 milijuna eura, što je 35,7 % više u odnosu na godinu ranije.

Kako se ističe u prijedlogu odluke poslanom Gradskom vijeću s 52. gradonačelnikovog kolegija, u narednom periodu planira se povećano održavanje čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, provedba mjera prilagode klimatskim promjenama kao i provedba mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Mjere će se provoditi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Gradu Rijeci. U narednom periodu se također planira nastavak modernizacije javne rasvjete, sve u cilju uštede na potrošnji električne energije u budućem razdoblju.

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini, kojim se za realizaciju malih komunalnih akcija, predloženih od strane vijeća mjesnih odbora, osigurava 2.231.375,00 eura.

Nakon što su prošli proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradskom vijeću se upućuju i prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024-2028. godine te prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci.

Novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su gradovi i općine dužni izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo, kojim u Rijeci upravlja trgovačko društvo Rijeka plus, uređuju se uvjeti isporuke komunalne, međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge. Donošenje novih Općih uvjeta predstavlja temelj za revitalizaciju gradskih tržnica, koje se suočavaju s padom broja kupaca i povećanim brojem slobodnih prodajnih mjesta.

Gradskom vijeću upućen je i niz odluka vezanih uz prostorno planiranje. Tako će gradski vijećnici raspravljati o pokretanju izrade Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Kantrida, a kao temelja za realizaciju Multifunkcionalnog kompleksa Stadiona Kantrida.

Na dnevnom redu Gradskog vijeća bit će i prijedlozi za pokretanje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, Detaljnog plamna uređenja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu te Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat.

Gradonačelnik je donio odluku o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu kioska na području grada Rijeke. Radi se o 11 lokacija za koje krajem 2023. godine ističu ugovori o davanju na korištenje površine javne namjene za postavu kiosaka. Javni natječaj otvoren je do 7. prosinca.

Donesen je zaključka o produženju radnog vremena ugostitelja za vrijeme trajanja Rijeka Adventa.

Temeljem javnog poziva, Grad Rijeka će i u ovoj školskoj godini sufinancirati projekate učeničkih zadruga. Za sufinanciranje rada šest zadruga iz gradskog proračuna bit će izdvojeno 2.065,09 eura.

Donesen je zaključak o isplati poklon bona za djecu povodom sv. Nikole u iznosu od 132,73 eura, i to službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Rijeke te zaposlenicima ustanova – proračunskih korisnika Grada Rijeke.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...