Grad Rijeka utvrdio Listu prioriteta korištenja spomeničke rente za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Autor: Nikola Cvjetović 07.11.2023

groblje_kozala_ilustracije_2022__4_

Lista prioriteta utvrđena je na temelju rezultata javnog poziva, koji je bio otvoren od 16. lipnja do 27. rujna.


Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović utvrdio je Listu prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2024. godini.

Lista prioriteta utvrđena je na temelju rezultata javnog poziva, koji je bio otvoren od 16. lipnja do 27. rujna. Na javni poziv pristiglo je 10 prijava, od čega 4 prijave za sanaciju i obnovu grobnih mjesta na groblju Trsat i 6 prijava za sanaciju i obnovu grobnih mjesta na groblju Kozala. Ukoliko bi se svi programi sanacije i obnove grobnih mjesta u 2024. realizirali po prijavama u cijelosti, a Grad Rijeka će ih sufinancirati u 40-% ili 50-% iznosom, potrebna sredstva za sufinanciranje iznosila bi 18.240,57 eura.

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline, te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Na savjetovanju Plan upravljanja pomorskim dobrom za idućih pet godina

Gradonačelnik je na savjetovanje s javnošću uputio Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine. Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog.

Novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su gradovi i općine dužni izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Prema novom zakonu, Plan ne donosi gradonačelnik već Gradsko vijeće te se Plan više ne odnosi na razdoblje od jedne, već za idućih pet godina. Zakon je definirao niz novih sadržaja koji moraju postati dio Plana upravljanja pomorskim dobrom. Zakonske odredbe se još uvijek obrađuju, jer je i za sam Pravilnik ministarstva tek završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ali je ministarstvo naznačilo da ga jedinice lokalne samouprave moraju prilikom izrade plana uzeti u obzir. Novost je i da više nema koncesijskih odobrenja, već se govori o dozvolama na pomorskom dobru koje će se izdavati na razdoblje od 2 do 5 godina, iznimno 20 dana koncesijske dozvole na zahtjev.

Sukladno nedavno donesenom Pravilniku o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke, gradonačelnik je imenovao članove Komisije za postavljanje reklamnih predmeta.

Na 48. kolegiju, gradonačelnik Filipović je donio niz odluka koje se tiču zakupa poslovnih prostora u gradskom vlasništvu.

Izmjene četverogodišnjeg programskog okvira HNK Ivana pl. Zajca
Gradonačelnik je sredinom listopada utvrdio osnovni programski i financijski okvir HNK Ivana pl. Zajca za razdoblje od 2025. do 2028. godine, a koji predstavlja dio natječaja za imenovanje novog intendanta. Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na sjednici održanoj dana 24. listopada 2023. godine raspravljalo je o raspisivanju natječaja za intendanta/intendanticu te je nakon rasprave usvojilo zaključak kojim se od gradonačelnika traže odgovori na postavljena pitanja i predlaže revizija programskog i financijskog okvira.

Stoga je u programskom okviru došlo do povećanja minimalnog broja premijera u Talijanskoj drami s dvije na tri premijere sukladno prijedlogu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, kao i preciznijeg definiranja minimalnog broja premijera i repriza po umjetničkim ustrojbenim cjelinama.

Također, u financijskom okviru došlo je do povećanja ukupnih godišnjih iznosa financiranja iz proračunskih izvora financiranja, s obzirom na činjenicu da je gradonačelnik predložio povećanje materijalnih prava radnika zaposlenih u ustanovama kulture kojima je osnivač Grad Rijeka, i to prigodne nagrade za božićne blagdane (tzv. božićnice) i regresa za korištenje godišnjeg odmora na 300,00 eura pojedinačno po radniku za svako od navedenih materijalnih prava.

Imenovano Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa djece u dječje vrtiće
Imenovano je Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa djece u dječje vrtiće, s osnovnom zadaćom izrade prijedloga optimizacije sustava upisa u dječje vrtiće Grada Rijeke za gradonačelnika. Prijedlog optimizacije će činiti analiza sustava upisa, općih i pojedinačnih akata koji proizlaze iz procesa provedbe upisa te prijedlog izmjene istih u cilju buduće provedbe upisa na jednostavan, brz i efikasan način.

Temeljem gradonačelnikovog zaključka, raspisan je Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i ugostiteljstvo u 2023. godini. Organizacija događanja tijekom perioda božićnih blagdana se odnosi na organizaciju i uređenje prostora dekoracijama i prigodnim popratnim sadržajima; organizaciju prigodnih događanja, kulturnih i zabavnih događanja, sa popratnim sadržajima te postavu privremenih objekata u sklopu kojih se odvijaju komercijalne djelatnosti, odnosno trgovina na malo i ugostiteljska djelatnost. Predmet ponude je organizacija prigodnog adventskog, božićnog i novogodišnjeg programa namijenjenog svim uzrastima kojim se obuhvaćaju. Na korištenje se daje područje Korza, Trg Ivana Koblera, Trg Riječke rezolucije, Trg Republike Hrvatske, Trg 111. brigade Hrvatske vojske, Verijeva ulica te Art-kvart Benčić. Ponude se zaprimaju do 13. studenog 2023. godine u 11,00 sati.

Donesene su odluke o dodjeli božićnice za dugotrajno nezaposlene starije od 50 godina, starije od 65 godina bez osobnog prihoda i umirovljenike s nižim mirovinama. Do 15. prosinca Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu božićnice u 2023. godini. Zahtjeve ne trebaju podnositi umirovljenici s najnižim mirovinama i osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda koji u 2023. godini primaju redovnu mjesečnu pomoć, odnosno oni koji su obuhvaćeni Socijalnim programom.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...